Gyldig fra

Skatteminister: Glædeligt milliardfald i grænsehandlen

En ny rapport fra Skatteministeriet viser, at grænsehandlen er faldet med knap 3 mia. kr. siden 2013. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over udviklingen, som ifølge ministeren afspejler, at de seneste års afgiftsnedsættelser har virket efter hensigten.

Illustrationsfoto

Danskerne henter færre øl, sodavand og cigaretter over grænsen. Det viser en ny rapport over grænsehandlen, som Skatteministeriet netop har offentliggjort.

Rapporten viser således, at omfanget af grænsehandlen er faldet med knap 3 mia. kr. mellem 2013 og 2015. Sidste år udgjorde den samlede grænsehandel knap 9 mia. kr.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over faldet i grænsehandlen.

”De seneste år har det været klassisk Venstre-politik at arbejde meget målrettet på at sænke en række afgifter og derigennem mindske grænsehandlen, så det bedre kan betale sig at købe varer i Danmark. Det er til gavn for dansk vækst og danske arbejdspladser. Venstre insisterede i 2013 på at gøre grænsehandel til et kernepunkt i Vækstplan DK. Jeg glæder mig over, at vi nu kan se resultatet af de politiske prioriteringer, ” siger skatteministeren.

Den faldende grænsehandel vurderes dels at hænge sammen med en række afgiftsnedsættelser på bl.a. øl og sodavand, dels at lande omkring Danmark har sat priser og afgifter op på bl.a. cigaretter og tobak. Det har gjort det mere attraktivt for danskerne at købe varer herhjemme.

Rapportens overordnede konklusion er på den baggrund, at der ikke er udviklingstræk i grænsehandlen, som her og nu peger på et behov for større afgiftsændringer. Regeringen har nedsat et Saneringsudvalg, som skal kortlægge, hvorvidt der er grundlag for ændringer af punktafgifterne. Formålet er at vurdere, om de enkelte afgifter står mål med de administrative byrder, som afgifterne pålægger erhvervslivet.

Samtidig vurderes det i rapporten, at den illegale handel med chokolade og slik er stigende. I 2015 blev der handlet illegalt for 175 mio. kr. chokolade og slik. 

SKAT arbejder målrettet på at dæmme op for den illegale handel og styrker således i år kontrollen med illegal punktafgiftspligtige chokolade- og sukkervarer. Det vurderes imidlertid ikke at være tilstrækkeligt. 

Derfor vil skatteministeren senere på året fremsætte lovforslag om at skærpe straffen for illegal handel og indførsel af chokolade- og sukkervarer. Blandt andet i form af højere bøder.

”Rapporten gengiver en konklusion, vi allerede kender fra andre undersøgelser. Derfor er regeringen også klar til at stramme op på det her område. Vi skal bekæmpe den illegale handel, og et af midlerne er at øge bødestraffen for dem, der snyder. Hvis man fusker med slik, så skal hammeren falde, ” siger Karsten Lauritzen.

Læs mere om Grænsehandelsrapport 2015

Faktaark: Udviklingen i grænsehandlen

Faktaark: Udviklingen i illegal handel