Publikation

Status over grænsehandel 2016

Denne rapport dækker udviklingen i grænsehandlen i 2014 og 2015

Download
pdf (757,2 KB)

Skatteministeriet har siden 2000 udgivet grænsehandelsrapporter med skøn over danskernes grænsehandel i udlandet. Formålet med rapporterne er dels at belyse udviklingen i grænsehandlen over tid, dels at dokumentere de forudsætninger om priser, grænsehandlens omfang samt adfærd, som Skatteministeriet anvender.

De seneste mange år er rapporterne udkommet hvert andet år.