Gyldig fra

SKAT styrker indsatsen mod skattely, sort arbejde og social dumping

I 2015 vil SKAT øge og effektivisere indsatsen mod blandt andet skattely, sort arbejde og social dumping. Det viser planen for SKATs kontrolaktiviteter i 2015.

SKAT-skilt.jpg

SKAT har offentliggjort sin årlige plan for kontrolaktiviteter. Planen beskriver SKATs særlige indsats i 2015 for at sikre korrekt afregning af skatter og afgifter på 122 forskellige områder. SKAT vil i 2015 blandt andet styrke indsatsen mod skattely, sort arbejde og social dumping.

SKATs indsats er i endnu højere grad end tidligere baseret på data, efterretninger og specialviden for af finde indikationer på, hvor der sker fejl i skattebetalingen.

Ved at fokusere indsatsen, hvor indikationerne er stærkest, bliver det sværere at lave systematisk skatteunddragelse. Samtidig vil SKAT gribe så lidt som muligt ind i hverdagen hos dem, der ikke laver fejl.

Det er vigtigt for SKAT at være synlige, også i kontrolarbejdet. Det har betydning for alle dem, der betaler den rigtige skat, mens det samtidig er et præventivt signal til de få, der overvejer ikke at følge reglerne. Derfor fortæller SKAT åbent om planerne, metoderne og kontrollerne.

SKAT vil i 2015 også arbejde på at sikre kvaliteten og retssikkerheden i kontrolarbejdet. Blandt andet har SKAT udviklet retningslinjer for samarbejdet med andre myndigheder, forstærket fokus på medarbejdernes brug af mail og sprogbrug og udarbejdet retningslinjer for, hvornår en medarbejder skal involvere sin leder i en kontrolsag.

Et af de kontrolområder, hvor SKAT øger fokus i 2015, er aktiviteter på tværs af landegrænserne, der kan tyde på systematisk skatteunddragelse. Blandt andet vil SKAT øge samarbejdet med andre landes skattemyndigheder og analysere dokumenter fra skattely. Transfer pricing, der er koncerners interne handel på tværs af landegrænser, er også et særligt kontrolområde, ligesom SKAT sammen med andre myndigheder vil intensivere kontrollen af mulig social dumping.

Et andet vigtigt område er den sorte økonomi, hvor SKAT i år vil udvikle dataanalyser til at identificere potentielle skatteunddragelser og sort økonomi, både blandt borgere og virksomheder.

Blandt andet starter SKAT i 2015 et nyt projekt, som skal gøre indsatsen mod sort arbejde mere målrettet og intelligent. Projektet vil have fokus på at identificere tilfælde, hvor der ikke er sammenhæng mellem leveomkostninger og den opgjorte indkomst.

Skatteministeriet har tidligere offentliggjort en holdningsundersøgelse, der viser, at danskernes modstand mod sort arbejde vokser.

Læs SKATs pressemeddelelse om "Kontrolaktiviteter 2015"

Læs den samlede plan for "Kontrolaktiviteter 2015"