Gyldig fra

Nye lovforslag indeholder skattelettelser til 4 ud af 5 boligejere fra 2024

Skatteministeriet har netop sendt to lovforslag i høring om de nye ejendomsskatteregler, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2024. De nye regler betyder bl.a. skattelettelser for i alt 10 mia. kr. til boligejerne fra 2023 til 2024. Samtidig vil der blive tilbagebetalt 13,5 mia. kr. til de boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020.

Skatteministeriet har netop sendt to lovforslag om de nye ejendomsskatteregler i høring. Forslagene skal ses i sammenhæng med de nye ejendomsvurderinger og udmønter dele af forliget Tryghed om boligskatbeskatningen (boligskatteforliget), som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2017.

”Fire ud af fem boligejere kan se frem til at slippe billigere i ejendomsskat, mens de resterende får en rabat, som sikrer imod, at skatterne stiger. Det har været afgørende for os, at de nye ejendomsvurderinger ikke fører til økonomisk utryghed for boligejerne. Særligt i disse tider er jeg glad for, at langt de fleste faktisk vil få flere penge mellem hænderne”, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Størstedelen af de gældende ejendomsskatteregler videreføres i en ny ejendomsskattelov. Det gælder dog ikke reglerne om skattestoppet på ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningen for hhv. ejendomsværdiskatten og grundskylden.

I stedet vil der som følge af boligskatteforliget træde nye regler i kraft i form af lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld, en skatterabat fra 2024 samt muligheden for at indefryse eventuelle stigninger.

Skatteomlægningen sker på foreløbige vurderinger

I lovforslagene fremgår det, at skatteomlægningen i 2024 sker på foreløbige beskatningsgrundlag. Det skyldes, at det ikke er muligt at udsende nye 2022-vurderinger, der ligger til grund for ejendomsskatterne, inden 2024.

For ejendomsejerne betyder det, at der potentielt vil ske efterregulering af deres ejendomsskatter, når de modtager den endelige 2022-vurdering.

Over 1 mio. vurderinger sendes ud i år

Vurderingsstyrelsen er i øjeblikket i gang med at udsende de første nye ejendomsvurderinger for 2020. Der er allerede udsendt ca. 150.000 vurderinger, og i 2023 vil der efter planen blive udsendt over 1 mio. flere vurderinger. Blandt andet vil ejere af ejerlejligheder og sommerhuse få deres vurdering i år. For særligt komplicerede ejendomme vil vurderingerne først blive udsendt i 2024.

Hele udsendelsesplanen kan ses her

Når boligejerne modtager deres nye vurdering, tilbagebetales for meget betalte ejendomsskatter for perioden 2011-2020, hvis der er betalt skat af en for høj historisk vurdering i denne periode. Foreløbigt forventes det, at der skal tilbagebetales 13,5 mia. kr. til boligejerne.

Læs mere om de samlede tilbagebetalinger af ejendomsskatter her

Lovforslagene fremsættes i foråret 2023

Høringsperioden løber frem til den 24. februar 2023, hvorefter lovforslagene forventes fremsat i foråret 2023. De nye ejendomsskatteregler foreslås med enkelte undtagelser at have virkning fra den 1. januar 2024.

Læs mere om indholdet af de nye ejendomsskatteregler i lovforslaget i følgende faktaark:

Se lovforslaget i sin helhed på Høringsportalen 

Se, hvad de nye ejendomsskatteregler betyder i din kommune med Skatteministeriets beregner

Læs om de nuværende ejendomsskatteregler

Planen for udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger og den tekniske implementering af de nye ejendomsskatteregler holder overordnet set fortsat, men der er tale om højrisikoprojekter med risiko for forsinkelser og fordyrelser.

Boligskatteforliget

Den daværende regering (V, LA, K), S, DF og RV indgik i maj 2017 forliget Tryghed om boligbeskatningen (boligskatteforliget).

Forliget indeholder en række tiltag, der sikrer ro om den enkelte boligejers ejendomsskatter, bl.a.:

Skatterabat
Boligejere, der har overtaget deres bolig inden 2024, og som samlet skal betale mere i ejendomsværdiskat og grundskyld ved overgangen til de nye regler, end hvis de gældende regler blev videreført, får en permanent skatterabat, så de ikke skal betale højere samlede ejendomsskatter i 2024.

Lavere satser
Fire ud af fem boligejere kan se frem til en skattelettelse, når de nye regler for ejendomsbeskatning træder i kraft i 2024. Det skyldes blandt andet, at satserne for både ejendomsværdiskat og grundskyld bliver lavere som følge af de nye regler. Med skatterabatterne samt de lavere satser ventes de samlede ejendomsskatter at falde fra ca. 50 mia. kr. i 2023 til ca. 40 mia. kr. i 2024.

Mulighed for at indefryse stigningen
Fra 2024 vil ejendomsværdiskatten og grundskylden følge vurderingen af både grund og bolig. Hvis værdien af grund og bolig – og dermed de samlede ejendomsskatter – stiger efter 2024, kan boligejerne vælge at indefryse skattestigningerne på lånebetingelser. Skattestigningerne skal derefter først betales, når boligejeren sælger sin bolig.

Derudover indeholder forliget en række principper for en forbedret ejendomsbeskatning, som skal sikre, at boligejerne ikke kommer til at betale mere i skat ved overgangen til de nye ejendomsvurderinger.

Implementeringen af boligskatteforliget blev i efteråret 2019 udskudt til 2024. På den baggrund indgik den daværende regering (S), V, RV, DF, K og LA i maj 2020 aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen (kompensationsaftalen). Kompensationsaftalen giver ro om ejendomsskatterne og tryghed for boligejerne som følge af udskydelsen af de nye ejendomsskatteregler til 2024.

Læs Forliget Tryghed om boligbeskatningen

Læs Aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen