Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen, som dækker Skatteministeriets departement.

Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører departementet. 

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Skatteministeriets departement, samt hvis du er samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner, som departementet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med.

Skatteforvaltningen, der består af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen, har også en whistleblowerordning.

Spillemyndigheden, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt Skatteankestyrelsen har ligeledes whistleblowerordninger.
Oplysninger skal indsendes via whistleblowerordningen i den myndighed, som oplysningerne vedrører.

Du finder links til de øvrige whistleblowerordninger her:

Koncerndiagram

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Det er afgørende, at din henvendelse sker til rette myndighed. Ulovlige eller kritisable forhold skal indberettes direkte til den myndighed, hvor de efter din vurdering finder sted. Hvis din henvendelse indgives til en forkert myndighed, vil du blive oplyst om, hvortil henvendelsen bør rettes. Der vil ikke ske oversendelse af din henvendelse, medmindre du anmoder herom.

Whistleblowerordningen kan også bruges, hvis du har oplysninger om alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område. Det uafhængige It-tilsyn på Skatteforvaltningens område vil blive underrettet om din henvendelse. It-tilsynet vurderer, om en henvendelse giver tilsynet anledning til at foretage yderligere behandling.