Skatteministeriet

Din søgning på "indefrysning" gav 13 resultater

Nyhed

1. juni 2018

Boligejere får automatisk indefrosset grundskyldsstigninger

Grundskyld Indefrysningen betyder, at boligejerne ikke skal betale eventuelle grundskyldsstigninger nu, men i ... halvår blev opkrævet uden indefrysning, da lovgrundlaget for ordningen på daværende tidspunkt ikke var vedtaget i Folketinget.

Nyhed

5. januar 2018

Indefrysning af stigende grundskyld sker med opkrævningen for 2. halvår

Grundskyld boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. ... I 2018 vil boligejerne imidlertid først opleve selve indefrysningen i forbindelse med opkrævningen af grundskyld for 2.

28. februar 2018

L 171 - forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Med lovforslaget udmøntes de dele af forliget, der vedrører indførelse af en midlertidig indefrysningsordning og et forsigtighedsprincip: Midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. ... Det foreslås, at der indføres en midlertidig indefrysningsordning, hvorefter kommunerne automatisk skal yde lån til betaling af alle nominelle

Ministerindlæg

1. april 2015

Det er ikke tid til at eksperimentere med boligskatter

Ejendomsbeskatning Indefrysning af grundskylden består i, at betalingen af grundskyld først forfalder fuldt ud ved salg ... En sådan indefrysning vil betyde, at boligkøbere får en væsentligt lavere løbende ydelse på deres bolig, så

8. oktober 2019

Lånerente for indefrysning af ejendomsskat

Grundskyld august 2013 (åbner i nyt vidue) Lånerente for indefrysning af ejendomsskat

Pressemeddelelse

5. oktober 2016

Regeringen vil skabe tryghed for boligejerne

Ejendomsbeskatning Automatisk indefrysning: Stiger værdien af boligen i de kommende år kraftigt – mere end lønningerne – så ... Allerede fra 2017 kan man vælge at gøre brug af indefrysningsordningen.

Nyhed

2. maj 2017

Forstå de nye boligskatter på 10 minutter

Ejendomsbeskatning Automatisk indefrysning af stigende boligskatter Den nye aftale betyder, at det beløb, man løbende betaler i

4. oktober 2017

Lovforslag 2017-18

(Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af

17. maj 2013

L218 (Folketingsåret 2012-13)

Der kan efter gældende regler ydes henstand i form af indefrysning af bo- og gaveafgift i indtil 15 år. Med forslaget vil indefrysning fortsat kunne ske i indtil 15 år, men til en lavere rente svarende til diskontoen plus ... Nedsættelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og gaveafgift fra minimum 6 pct.

18. december 2017

Forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

Med lovforslaget udmøntes de dele af forliget, der vedrører indførelse af en midlertidig indefrysningsordning og et forsigtighedsprincip:  Midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. ... Det foreslås, at der indføres en midlerti- dig indefrysningsordning, hvorefter kommunerne automatisk skal yde lån til betaling af alle nominelle