Skatteministeriet

Tidsserieoversigter

Hvor stort var personfradraget i 1972? Hvordan var reglerne for befordringsfradraget i 1986, og hvor høj var satsen? Hvor høj var lejeværdien af egen bolig i 1978? Få overblik over, hvordan regler og satser har udviklet sig gennem årene.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Tidsserieoversigter

Igennem tiden er mange satser og beløbs­grænser mv. blevet tilpasset, justeret og reguleret - jævnligt og ujævnligt - årligt eller en gang imellem.

På siderne under Tidsserie­oversigter finder du oplysninger om, hvordan en række regler samt de væsentligste satser og beløbs­grænser mm. har udviklet siden begyndelsen af 70'erne.

30. januar 2020

Bundskatten - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i bundskatten siden indførelsen i 1994

30. januar 2020

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2020

30. januar 2020

Marginalskatteprocenter 1993-2020

Skattesatser Udviklingen i marginalskatteprocenterne siden 1993 i en gennemsnitskommune for arbejdsindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag

13. januar 2020

Børne- og ungeydelse - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i børne- og ungeydelsen siden indførelsen i 1987

8. januar 2020

Befordringsfradraget - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i befordringsfradraget siden indførelsen i 1985

20. december 2019

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2020

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2018-2020

2. september 2019

Grøn check - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i den grønne check siden indførelsen i 2010

30. august 2019

Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt

Udviklingen i reguleringstallet i personskattelovens § 20, 1991-2020

10. december 2018

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2017

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2010-2017

11. oktober 2018

Grønne afgifter 2010 - 2019

Detaljeret tabel over grønne afgifter 2010 - 2019

19. december 2017

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2010-2017

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2010-2017

1. december 2017

Skråt skatteloft - en historisk oversigt

Skattehistorik Beskrivelse af reglerne for det skrå skatteloft siden kildeskattens indførelse i 1970

13. november 2017

Rentesatser efter opkrævningsloven 2002-2018

Rentesatser Historisk oversigt over rentesatser efter opkrævningslovens § 7

1. november 2017

Afskrivningsregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over afskrivningsreglerne 1990-2018

10. januar 2017

Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

1. maj 2016

Lejeværdiregler - en historisk oversigt

Skattehistorik Historisk oversigt over lejeværdireglerne fra 1970 til ophævelsen i 1999

15. februar 2012

Skatteloftsnedslag 2007-2012

Personbeskatning Oversigt over nedslag efter det skrå skatteloft i 2007-2012. Inkl. historisk oversigt fra 1977.

Tidsserieoversigter 1. januar 2010

Mindsterenten 1985-2010 (Regelsættet er ophævet)

Kursgevinstbeskatning Historisk oversigt over mindsterenten 1985-2010. Mindsterentereglerne er ophævet fra og med den 27. januar 2010.

31. december 2009

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2002-2009

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2002-2009

31. december 2009

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2002-2009

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2002-2009

20. december 2009

Grønne afgifter 2000 - 2009

Detaljeret tabel over grønne afgifter 2000 - 2009

1. maj 2001

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1994-2001

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 1994-2001

1. maj 2001

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1994-2001

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 1994-2001

1. maj 1999

Grønne afgifter 1990 - 1999

Detaljeret tabel over grønne afgifter 1990 - 1999

1. maj 1998

Grønne afgifter 1970 - 1979

Detaljeret tabel over grønne afgifter 1970 - 1979