Skatteministeriet
Tidsserieoversigter 1. januar 2010

Mindsterenten 1985-2010 (Regelsættet er ophævet)

Kursgevinstbeskatning Historisk oversigt over mindsterenten 1985-2010.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Mindsterenten 1985-2010 (Regelsættet er ophævet)

Mindsterenten efter Kursgevinstlovens § 38

§ 38. Mindsterenten fastsættes for halvårene januar-juni og juli-december, jf. dog stk. 2. Mindsterenten for det følgende halvår beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort med to decimaler af en af Københavns Fondsbørs A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de seneste 20 børsdage forud for 15. december og 15. juni. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fastforrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs A/S, bortset fra konverterbare obligationer noteret over pari samt indeksregulerede obligationer. Mindsterenten udgør den efter 2. pkt. beregnede gennemsnitsrente ganget med 7/8 og nedrundet til nærmeste hele antal procentpoints.

Folketinget har den 1. juni 2010 vedtaget lovforslag (L 112) om ophævelse af mindsterentereglen og indførelse af generel beskatning af privates gevinst og tab på fordringer, jf. Ændret beskatning af danske blåstemplede fordringer  .

Ændringerne træder i kraft for obligationer m.v., der erhverves fra og med den 27. januar 2010. Privates beholdning af blåstemplede obligationer, der er erhvervet før denne dato, vil således fortsat være skattefri efter gældende regler.

 

Oversigt over mindsterenten siden 1985
1. januar 2010 - 30. juni 2010 2 % p.a.
1. juli 2009 - 31. december 2009 2 % p.a.
1. april 2009 - 30. juni 2009 2 % p.a.
1. januar 2009 - 30. marts 2009 3 % p.a.
1. juli 2008 - 31. december 2008 4 % p.a.
1. januar 2008 - 30. juni 2008 4 % p.a.
1. juli 2007 - 31. december 2007 4 % p.a.
1. januar 2007 - 30. juni 2007 3 % p.a.
1. juli 2006 - 31. december 2006 3 % p.a.
1. juli 2005 - 30. juni 2006 2 % p.a.
1. januar 2004 - 30. juni 2005 3 % p.a.
1. juli 2003 - 31. december 2003 2 % p.a.
10. oktober 2002 - 30. juni 2003 3 % p.a.
1. januar 2002 - 9. oktober 2002 4 % p.a.
23. november 2001 - 31. december 2001 3 % p.a.
1. januar 2001 - 22. november 2001 4 % p.a.
1. juli 2000 - 31. december 2000 5 % p.a.
22. oktober 1996 - 30. juni 2000 4 % p.a.
22. december 1995 - 21. oktober 1996 6 % p.a.
1. januar 1995 - 21. december 1995 7 % p.a.
1. juli 1994 - 31. december 1994 6 % p.a.
1. januar 1994 - 30. juni 1994 5 % p.a.
1. juli 1993 - 31. december 1993 6 % p.a.
18. maj 1993 - 30. juni 1993 7 % p.a.
17. juni 1991 - 17. maj 1993 8 % p.a.
1. juli 1988 - 16. juni 1991 9 % p.a.
1. januar 1987 - 30. juni 1988 10 % p.a.
1. juli 1986 - 31. december 1986 8 % p.a.
2. april 1986 - 30. juni 1986 7 % p.a.
2. oktober 1985 - 1. april 1986 9 % p.a.