Skatteministeriet
2. september 2019

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2020

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2020 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2020]

Indkomstår201820192020
Kommuneskatter i gennemsnitskommune 
Kommune 24,91 24,93  *)
Kirkeskat 0,68 0,68  *)
Statsskatter og bidrag
Sundhedsbidrag 1,0 -
Bundskat 11,13 12,13  12,14
Topskat 15,0 15,0  15,0 
Udligningsskat -
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0  8,0 
Beskæftigelsesfradrag 9,50 10,1  10,5 
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 6,00 6,25  6,25 
Aktieindkomstskat,
- laveste sats
27,0 27,0  27,0 
- højeste sats 42,0 42,0  42,0 
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skråt skatteloft, personlig indkomst1) 52,02 52,05  52,06 
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) 42,0 42,0  42,0 
Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst 0,02 0,006  *) 
Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst 10,04 10,06  *) 
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag
I alt, laveste, enlige forsørgere 38,59 38,53  *) 
I alt, laveste, enlige forsørgere inkl. jobfradrag 37,92 37,57  *) 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelsesfradrag 40,18 40,13  *) 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelses- og jobfradrag 39,52 39,17  *) 
I alt, højeste 56,49 56,51  *) 
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 26,60 25,60  *) 
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 33,60  33,60 *) 
I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst 37,73 37,73  *) 
I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst 42,68 42,68  *) 
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
Ligningsmæssige fradrag 26,60 25,60  *) 
Begrænset skattepligtige
Skattesats 24 24  *) 
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 27 27  27 
Erhvervsskat
Virksomhedsskat 22 22  22 
Konjunkturudlign.skat 22 22  22 
Kapitalafkastsats 0  *) 
Rentekorrektionssats 3  *) 
Selskabsskat 22 22  22 
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat 15,3 15,3  15,3 

1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.

*) Fastlægges senere