Skatteministeriet
30. januar 2020

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2018-2020

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2020 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2020]

Indkomstår201820192020
Kommuneskatter i gennemsnitskommune 
Kommune 24,913 24,926  24,954
Kirkeskat 0,683 0,677 0,674
Statsskatter og bidrag
Sundhedsbidrag 1,0 -
Bundskat 11,13 12,13  12,11
Topskat 15,0 15,0  15,0 
Udligningsskat -
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0  8,0 
Beskæftigelsesfradrag 9,50 10,10  10,50 
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 6,00 6,25  6,25 
Aktieindkomstskat,
- laveste sats
27,0 27,0  27,0 
- højeste sats 42,0 42,0  42,0 
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skråt skatteloft, personlig indkomst1) 52,02 52,05  52,06 
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) 42,0 42,0  42,0 
Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst 0,023 0,006  0,004
Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst 10,043 10,056  10,064 
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag
I alt, laveste, enlige forsørgere 38,6 38,5  38,4 
I alt, laveste, enlige forsørgere inkl. jobfradrag 37,9 37,6  37,3 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelsesfradrag 40,2 40,1  40,0 
I alt, laveste, inkl. beskæftigelses- og jobfradrag 39,5 39,2  38,9 
I alt, højeste 56,5 56,5  56,5 
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 26,6 25,6  25,6 
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 33,6  33,6 33,6 
I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst 37,7 37,7  37,7 
I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst 42,7 42,7  42,7 
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
Ligningsmæssige fradrag 26,6 25,6  25,6 
Begrænset skattepligtige
Skattesats 24 24  24 
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 27 27  27 
Erhvervsskat
Virksomhedsskat 22 22  22 
Konjunkturudlign.skat 22 22  22 
Kapitalafkastsats 0  *) 
Rentekorrektionssats 3  *) 
Selskabsskat 22 22  22 
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat 15,3 15,3  15,3 

1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.

*) Fastlægges senere