Skatteministeriet
19. december 2017

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2010-2017

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2010-2017

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2010-2017

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2019 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2019 ]

Indkomstår20102011201220132014201520162017
Kommuneskatter i gennemsnitskommune 
Kommune 24,90 24,92 24,92 24,91 24,90 24,90 24,91 24,91
Kirkeskat 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 0,69
Statsskatter og bidrag
Sundhedsbidrag 8,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
Bundskat 3,67 3,64 4,64 5,83 6,83 8,08 9,08 10,08
Topskat 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Udligningsskat - 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 3,0
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
Beskæftigelsesfradrag 4,25 4,25 4,4 6,95 7,65 8,05 8,30 8,75
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere - - - - 5,40 5,40 5,60 5,75
Aktieindkomstskat,
- laveste sats
28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
- højeste sats 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skråt skatteloft, personlig indkomst1) 51,50 51,5 51,5 51,7 51,7 51,95 51,95 51,95
Skråt skatteloft, positiv nettokapitalindkomst2) 49,50 47,50 45,5 43,5 42,0 42,0 42,0 42,0
Nedslag i gennemsnitskommune, personlig indkomst 0,07 0,06 0,06 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04
Nedslag i gennemsnitskommune, positiv nettokapitalindkomst 2,07 4,06 6,06 8,24 9,73 9,98 9,99 9,99
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat og arbejdsmarkedsbidrag
I alt, laveste, enlige forsørgere - - - - 38,46 38,69 38,70 38,67
I alt, laveste, enlige forsørgere inkl. jobfradrag - - - - - - - -
I alt, laveste, inkl. beskæftigelsesfradrag 40,90 40,88 40,87 40,26 40,11 40,29 40,30 40,26
I alt, laveste, inkl. beskæftigelses- og jobfradrag - - - - - - - -
I alt, højeste 56,06 56,06 56,05 56,23 56,22 56,45 56,44 56,43
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst > 50.000 kr. 33,64 33,66 32,65 31,63 30,62 29,61 28,61 27,61
I alt, laveste negativ nettokapitalindkomst < 50.000 kr. 33,64 33,66 33,65 33,63 33,62 33,61 33,61 33,61
I alt, laveste positiv nettokapitalindkomst 37,31 37,30 37,29 37,46 37,45 37,69 37,69 37,69
I alt, højeste positiv nettokapitalindkomst 50,24 48,24 46,23 44,22 42,72 42,71 42,70 42,69
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune, inkl. kirkeskat
Ligningsmæssige fradrag 33,64 33,66 32,65 31,63 30,62 29,61 28,61 27,61
Begrænset skattepligtige
Skattesats 24 24 24 24 24 24 24 24
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 25/33 26 26 26 26 26 26 26
Erhvervsskat
Virksomhedsskat 25 25 25 25 24,5 23,5 22 22
Konjunkturudlign.skat 25 25 25 25 24,5 23,5 22 22
Kapitalafkastsats 2 2 1 2 2 1 1 1
Rentekorrektionssats - - - - - 4 4 3
Selskabsskat 25 25 25 25 24,5 23,5 22 22
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat 15 15 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

1) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag udenfor loftet.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet.