Skatteministeriet
31. december 2009

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2002-2009

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 2002-2009

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2002-2009

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår20022003200420052006200720082009
Kommuneskatter i gennemsnitskommune
Kommune + amt 32,60 32,60 32,60 32,60 32,60 24,58 24,81 24,82
Kirkeskat 0,74 0,74 0,73 0,73 0,74 0,74 0,73 0,73
Statsskatter og bidrag
Sundhedsbidrag - - - - - 8,00 8,00 8,00
Bundskat 5,50 5,50 5,48 5,50 5,48 5,48 5,48 5,04
Mellemskat 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Topskat 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,0 15,0
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,0 8,0
Særlig pensionsopsparing1) 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beskæftigelsesfradrag - - 2,50 2,50 2,50 2,50 4,0 4,25
Aktieindkomstskat,
laveste stats
28 28 28 28 28 28 28,0 28,0
mellemste sats - - - - - - 43,0 43,0
højeste sats 43 43 43 43 43 43 45,0 45,0
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skråt skatteloft2) 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00
Nedslag i gns.komm. 0,10 0,10 0,08 0,10 0,08 0,06 0,29 0,0
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag
I alt, laveste 43,69 43,71 42,86 42,89 42,88 42,86 42,56 42,08
I alt, mellemste 49,21 49,23 49,21 49,24 49,23 49,21 49,42 57,313)
I alt, højeste 62,96 62,96 62,95 62,95 62,96 62,96 62,96 62,83
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune
I alt, laveste negativ kapitalindkomst 33,29 33,32 33,31 33,33 33,34 33,31 33,55 33,55
I alt, laveste positiv kapitalindkomst 38,79 38,82 38,79 38,83 38,82 38,79 39,03 38,59
I alt, mellemste positiv kapitalindkomst 44,79 44,82 44,79 44,83 44,82 44,79 45,03 53,593)
I alt, højeste positiv kapitalindkomst 59,74 59,74 59,73 59,73 59,74 59,74 59,73 59,59
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune
Ligningsmæssige fradrag 33,29 33,32 33,31 33,33 33,33 33,31 33,55 33,55
Begrænset skattepligtige
Kommunal skattesats 32 32 32 32 32 24 24 24
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 25 25 25 25 25 25 25/33 25/33
Erhvervsskat
Virksomhedsskat 30 30 30 28 28 25 25 25
Konjunkturudlign.skat 30 30 30 28 28 25 25 25
Kapitalafkastsats (satsen er korrigeret fra 2000, jf. SKATs styresignal herom) 4 3 3 2 3 4 4 3
Selskabsskat 30 30 30 28 28 25 25 25
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Pensionsafkastskat 15 15 15 15 15 15 15 15

1) Den midlertidige pensionsopsparing for 1998 og den særlige pensionsopsparing fra og med 2002 defineres ikke i nationalregnskabsmæssig sammenhæng som en skat.
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag og fra 1998 særlig pensionsopsparing udenfor loftet.
3) I 2009 er mellem- og topskattegrænserne ens. Ingen betaler således mellemskat, uden at der også betales topskat. Gifte personer, der får overført et uudnyttet mellemskattebundfradrag fra en ægtefælle kan til gengæld komme til at betale topskat uden at betale mellemskat. Den angivne marginalskat gælder for denne skatteyderkategori.