Skatteministeriet
1. maj 2001

Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1994-2001

Oversigt over anvendte skattesatser i indkomstskattesystemet 1994-2001

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale skattesatser i skattelovgivningen 1994-2001

Skattesatser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]
Se også beløbsgrænser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår19941995199619971998199920002001
Kommuneskatter i gennemsnitskommune
Kommune + amt 29,50 29,90 30,40 31,20 31,70 31,90 32,10 32,50
Kirkeskat 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,74
Statsskatter og bidrag
6 pct.-skat 5,00 3,00 - - - - - -
Beskæftigelsesfradrag - - - - - - - -
Bundskat 14,50 13,00 12,00 10,00 8,00 7,50 7,00 6,25
Mellemskat 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Topskat 12,50 13,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Arbejdsmarkedsbidrag 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Særlig pensionsopsparing1) - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00
Aktieindkomstskat, under progressionsgr. 30 30 25 25 25 25 25 28
over progressionsgr. 40 40 40 40 40 40 40 43
Skatteloft og nedslag i gennemsnitskommune
Skråt skatteloft2) 65,00 63,50 62,00 60,00 58,00 59,00 59,00 59,00
Nedslag i gns.komm. 1,00 0,90 0,40 2,20 2,70 1,40 1,10 0,75
Marginalskatter for lønindkomst i en gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag (og særlig pensionsopsparing 1999-2001)
I alt, laveste 47,51 46,98 47,09 46,51 45,16 45,47 45,20 44,92
I alt, mellemste 56,53 54,50 51,74 52,03 50,68 50,93 50,66 50,38
I alt, højeste 67,42 66,36 65,31 63,85 62,01 63,34 63,35 63,36
Marginalskatter for kapitalindkomst i en gennemsnitskommune
I alt, laveste negativ kapitalindkomst 44,75 43,59 43,11 41,86 40,40 40,07 36,28 33,22
I alt, laveste positiv kapitalindkomst 44,75 43,59 43,11 41,86 40,40 40,07 39,78 39,47
I alt, mellemste negativ kapitalindkomst 49,25 48,59 48,11 47,86 46,40      
I alt, mellemste positiv kapitalindkomst 49,25 48,59 48,11 47,86 46,40 46,07 45,78 45,47
I alt, højeste positiv kapitalindkomst 61,75 62,09 62,70 60,70 58,71 59,72 59,73 59,74
Marginalskatter for ligningsmæssige fradrag i en gennemsnitskommune
Ligningsmæssige fradrag 44,70 43,60 43,10 41,86 40,40 40,07 39,78 39,47
Formueskat
Formueskat, trin 1 1,0 1,0 0,7 - - - - -
Begrænset skattepligtige
Kommunal skattesats 29 29 30 31 31 31 32 32
Bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere
Skattesats 253) 25 25 25 25 25 25 25
Erhvervsskat
Særlig indkomstskat 50 50 - - - - - -
Virksomhedsskat 34 34 34 34 34 32 32 30
Konjunkturudlign.skat 34 34 34 34 34 32 32 30
Kapitalafkastsats (satsen er korrigeret fra 2000, jf. SKATs styresignal herom) 6 8 6 5 5 5 5 5
Selskabsskat 34 34 34 34 34 32 32 30
Realrenteafgift / pensionsafkastskat
Realrenteafgiftssats 53,5 51,3 47,1 44,1 35,8 33,8 - -
Pensionsafkastskat - - - - - - 26,0 15
Aktieafkastsats - - - - - - 5 -

1) Den midlertidige pensionsopsparing for 1998 og den særlige pensionsopsparing fra og med 2002 defineres ikke i nationalregnskabsmæssig sammenhæng som en skat
2) Kirkeskat ligger udenfor skatteloftet. Fra og med 1994 ligger tillige arbejdsmarkedsbidrag og fra 1998 særlig pensionsopsparing udenfor loftet.
3) 25 pct. fra og med 1. juli 1994.