Skatteministeriet
31. december 2009

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2002-2009

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2002-2009

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2002-2009

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår20022003200420052006200720082009
Reguleringsmetode Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 3,0% 3,5% 3,2% 2,2% 2,3% 2,7% 2,6% 3,4%
Reguleringspristal / reguleringstal 150,1 155,4 160,4 163,9 167,7 172,2 176,7 182,7
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Skalagrænser:
Beløbsgrænse ved mellemskat 191.200 198.000 254.000 259.500 265.500 272.600 279.800 347.200
Beløbsgrænse ved topskat 285.200 295.300 304.800 311500 318.700 327.200 335.800 347.200
Personfradrag:
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 34.400 35.600 36.800 37.600 38.500 39.500 41.000 42.900
Børn/unge under 18 år 25.600 26.500 27.300 27.900 28.600 29.300 30.600 32.200
Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst 39.700 41.100 42.400 43.300 44.300 45.500 46.700 48.300
Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst - - - - - - 102.600 106.100
Børnefamilieydelse (Børne- og ungeydelse fra 2009):
Årlig udbetaling pr. barn/ung
0 - 2 årige 12.500 12.900 13.204 13.408 13.640 13.892 15.156 16.428
3 - 6 årige 11.300 11.700 11.932 12.184 12.324 12.552 12.792 13.004
7 - 14 årige 8.900 9.200 9.388 9.584 9.696 9.876 10.064 10.232
15 - 17 årige 10.232
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for tildeling af gratisaktier - - 20.000 20.500 20.900 21.500 22.000 22.800
Beløbsgrænse ved afgiftsfri tildeling af medarbejderobligationer - - - - - 4.900 5.000 5.200
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende 12.800 - - - - - - -
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører. 11.900 12.300 12.700 13.000 13.300 13.700 14.000 14.500
Bundfradrag vedr. gratialer mv. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre - - - - - - 3.000 3.100
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 4.600 4.700 4.900 5.000 5.100 5.200 5.400 5.500
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 374 387 399 408 417 429 440 455
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 117 121 125 128 131 134 189 195
Logisats (oprundes til kr.) 160 166 171 175 179 184 138 142
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 204.300 211.500 218.400 223.100 228.300 234.400 240.500 248.700
Fradrag for grænsegængere 34.400 35.600 36.800 37.600 38.500 39.500 41.000 42.900
Maks. beskæftigelsesfradrag - - 7.000 7.200 7.300 7.500 12.300 13.600
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. 1.296 1.332 1.368 1.392 1.416 1.452 1.500 1.548
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning 4.600 4.700 4.900 5.000 5.100 5.200 5.400 5.500
Kildeskatteloven:
Beskæftigelsesfradrag for grænsegængere - - 7.000 7.200 7.300 7.500 12.300 13.600
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 176.100 182.300 188.200 192.300 196.800 202.000 208.500 215.500
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning 52.400 54.300 56.000 57.300 58.600 60.100 61.700 63.800
Indregningsgrænse for restskat 15.100 15.600 16.100 16.400 16.800 17.300 17.700 18.300
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse, enlige 125.100 129.500 133.700 136.600 - - - -
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse, ægtepar 250.100 258.900 267.300 273.100 - - - -
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg 220.700 228.500 235.800 241.000 246.600 246.600 259.800 268.600
Ejendomsværdiskatteloven:
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige 143.500 148.500 153.300 156.700 160.300 164.600 168.900 174.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 220.700 228.500 235.800 241.000 246.600 253.200 259.800 268.600
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar - - - - 300 300 300 300
Gebyr for anmodning om omgørelse - - - - 1.900 1.900 2.000 2.100
Gebyr for klage til Landsskatteretten - - - - 700 700 800 800
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold 1.700 1.800 1.800 1.900 - - - -
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold 8.300 8.600 8.900 9.100 - - - -
Gebyr for bindende ligningssvar - 300 300 300 - - - -
Klageafgift 700 700 700 700 - - - -
Afgiftsbeløb for anmodning om omhgørelse - 1.800 1.800 1.900 - - - -
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter - - - - - 20,0 mio. 20,6 mio. 21,3 mio.
Seniornedslagsloven:
Indkomstgrænse, gns. af tre foregående år - - - - - 511.000 523.000 536.000
Årligt nedslag - - - - - 19.500 20.000 20.700
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr 700 700 800 800 800 800 800 900
Lov om afgift af dødsboer og gaver:
Bundfradrag ved boafgift 216.900 224.600 231.800 236.900 242.400 248.900 255.400 264.100
Bundfradrag ved gaveafgift 48.200 49.900 51.500 52.700 53.900 55.300 56.800 58.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 16.900 17.500 18.000 18.400 18.800 19.300 19.800 20.500
Dødsboskatteloven:
Boets aktiver ved boafslutningen 2.132.100 2.207.400 2.278.400 2.328.100 2.382.100 2.446.000 2.509.900 2.595.100
Boets nettoformue ved boafslutningen 1.599.100 1.655.500 1.708.800 1.746.100 1.786.600 1.834.500 2.509.900 2.595.100
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing 125.100 129.500 133.700 136.600 139.700 143.500 147.200 152.200
Grænse for opkrævning af restskat 19.600 20.300 20.900 21.400 21.900 30.800 31.600 32.700
Grænse for udbetaling af overskydende skat 2.300 2.400 2.500 2.500 2.600 2.600 2.700 2.800
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 1.900
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( i dødsboindk.skatten) 4.300 4.400 4.500 4.600 4.700 4.900 5.000 5.200
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 51.200 53.000 54.700 55.900 57.200 58.700 60.200 62.300
Lov om totalisatorspil:
Bundfradrag ved totalisatorafgift:
Hestevæddeløb på visse baner 16.000 16.500 17.100 17.400 17.800 18.300 18.800 19.400
Cykelvæddeløb 11.000 11.400 11.800 12.000 12.300 12.600 12.900 13.400
Kapflyvninger med brevduer 8.200 8.400 8.700 8.900 9.100 9.300 9.600 9.900
Hundevæddeløb 2.300 2.400 2.500 2.500 2.600 2.600 2.700 2.800
Lov om kommunal indkomstskat:
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
Bundgrænse for fordeling 38.000 39.000 41.000 41.000 42.000 44.000 45.000 46.000
Mindstebeløb for afregning 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 10.100 10.500 10.800 11.000 11.300 11.600 11.900 12.300
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 10.100 10.500 10.800 11.000 11.300 11.600 11.900 12.300
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. 577.900 598.300 617.600 631.100 645.700 663.000 680.300 703.400
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe 1.155.800 1.196.600 1.235.100 1.262.100 1.291.300 1.326.000 1.360.600 1.406.800
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse 189.000 195.700 100.000 102.200 104.500 107.300 110.100 113.900
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension - - - 107.600 110.100 113.000 116.000 119.900
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser             44.500 46.000
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.060.400 2.133.100 2.201.800 2.249.800 2.302.000 2.363.800 2.425.500 2.507.900
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år - - 1.500.000 1.532.700 1.568.200 1.610.300 1.652.400 1.708.500
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere - - 300.000 306.500 313.600 322.100 330.500 341.700
Maks. indskud på kapitalpension 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000
Opfyldningsfradrag 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 8.000 8.300 8.600 8.700 - - - -
Livsforsikringsafgiften 8.000 8.300 8.600 8.700 8.900 9.200 9.400 9.700
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 515.100 533.300 550.500 562.500 575.500 591.000 606.400 627.000
Min. indkomst før kunstnerudjævning - 150.000 154.800 158.200 161.900 166.200 170.600 176.400
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning - 500.000 516.100 527.300 539.500 554.000 568.500 587.800
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000
Lov om visse spil, lotterier og væddemål:
Maks. overskudsbeløb til udlodning (mio. kr.) 1.508 1.560 1.552 1.586 1.622 1.666 1.710 1.768
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet - - 1.032.000 1.055.000 1.079.000 1.108.000 1.137.000 1.176.000