Skatteministeriet
1. maj 2001

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1994-2001

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 1994-2001

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1994-2001

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår19941995199619971998199920002001
Reguleringsmetode Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 3,0 % 0,7 % 2,7 % 0,6 % 2,7 % 2,9 % 3,5 % 3,5%
Reguleringspristal / reguleringstal 123,6 124,5 127,9 128,7 132,2 136,0 140,8 145,7
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Skalagrænser:
Beløbsgrænse ved 6 pct.'s-skat 173.100 174.300 - - - - - -
Beløbsgrænse ved mellemskat 130.000 130.900 134.500 135.300 139.000 151.000 164.300 177.900
Beløbsgrænse ved topskat 234.900 236.600 243.100 244.600 251.200 258.400 267.600 276.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) 20.000 20.200 20.700 20.800 21.400 - - -
Personfradrag:
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 29.300 29.600 30.400 30.600 31.400 32.300 33.400 33.400
Børn/unge under 18 år 21.100 21.200 21.800 21.900 22.500 23.200 24.000 24.800
Formueskattegrænse, enlige og ægtepar til og med 1988 1.580.500 1.592.000 2.400.000 - - - - -
Formueskattegrænse, gifte pr. person 1.580.500 1.592.000 2.400.000 - - - - -
Progressionsgrænse for aktieindkomst 32.700 32.900 33.800 34.000 35.000 36.000 37.200 38.500
Børnefamilieydelse:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (Der er angivet de faktiske udbetalinger)
0 - 2 årige 8.300 9.600 10.200 10.500 11.000 11.300 11.700 12.100
3 - 6 årige 8.600 9.100 9.400 10.000 10.200 10.600 11.000
7 - 17 årige 6.400 6.600 7.100 7.400 7.800 8.100 8.400 8.600
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende 10.600 10.600 10.900 11.000 11.300 11.600 12.000 12.400
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører. - - 10.200 10.200 10.500 10.800 11.200 11.600
Bundfradrag vedr. gratialer mv. - - 10.200 10.200 10.500 10.800 8.000 8.000
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 3.800 3.800 3.900 3.900 4.000 4.100 4.300 4.400
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) - - - - 263 271 351 363
Logisats (oprundes til kr.) - - - - - 97 150 156
Fradrag for grænsegængere 29.300 29.600 30.400 30.600 31.400 32.300 33.400 33.400
Progressionsgrænse for lejeværdi 1.483.200 1.494.000 1.534.800 1.544.400 2.150.000 2.393.000 - -
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. - - - - - - 1.224 1.260
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning - - - - 4.000 4.100 4.300 4.400
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 145.000 146.100 150.100 151.000 155.100 159.600 165.200 171.000
Minimumsløn pr. måned ved 30 pct. beskatning 43.200 43.500 44.700 45.000 46.200 47.500 49.200 50.900
Indregningsgrænse for restskat 12.400 12.500 12.800 12.900 13.300 13.600 14.100 14.600
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse, enlige og ægtepar 103.000 103.800 106.600 107.300 110.200 113.300 - -
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse, enlige - - - - - - 117.300 121.400
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse, ægtepar - - - - - - 234.600 242.800
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg - - - - - 200.000 207.000 214.200
Maks. fradrag for ejerboligandel 601.200 605.600 622.200 626.000 643.100 - -  
Ejendomsværdiskatteloven:
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat - - - - - - 2.684.000 2.894.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige - - - - - - 134.600 139.300
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar - - - - - - 207.000 214.200
Kursgevinstloven:
Bundgrænse for personers valutakursgevinst/tab 1.000 1.000 1.100 1.100 - - - -
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold 1.400 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.600 1.700
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold - - - 7.100 7.300 7.500 7.800 8.100
Klageafgift 500 500 600 600 600 600 600 600
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele 500 500 600 600 600 600 600 600
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr for visse boligfællesskaber m.v. 600 600 600 600 600 700 700 700
Lov om afgift af dødsboer og gaver:
Bundfradrag ved boafgift - 180.000 184.900 186.000 191.100 196.600 203.500 210.600
Bundfradrag ved gaveafgift - 40.000 41.100 41.400 42.500 43.700 45.200 46.800
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn - 14.000 14.400 14.500 14.900 15.300 15.800 16.400
Dødsbobeskatning, personskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 16):
Boets aktiver ved dødsfaldet 803.400 809.300 831.400 - - - - -
Boets nettoformue ved dødsfaldet 618.000 622.500 639.500 - - - - -
Beløbsgrænse vedr. KL § 16 741.600 747.000 767.400 - - - - -
Dødsboskatteloven:
Boets aktiver ved boafslutningen - - - 1.300.000 1.335.400 1.373.800 2.000.000 2.069.600
Boets nettoformue ved boafslutningen - - - 1.000.000 1.027.200 1.056.800 1.500.000 1.552.200
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing - - - 107.300 110.200 113.300 117.300 121.400
Grænse for opkrævning af restskat - - - 16.800 17.200 17.700 18.400 19.000
Grænse for udbetaling af overskydende skat - - - 2.000 2.000 2.100 2.200 2.200
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned - - - 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) 4.400 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800 4.000 4.100
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo - - - 55.200 56.700 58.300 48.000 49.700
Lov om totalisatorspil:
Bundfradrag ved totalisatorafgift:
Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane 124.500 125.400 128.800 129.700 133.200 137.000 141.800 -
Travløb 37.100 37.400 38.400 38.700 39.700 40.800 42.300 -
Hestevæddeløb på visse baner - - - - - - 15.000 15.500
Cykelvæddeløb 9.100 9.100 9.400 9.400 9.700 10.000 10.300 10.700
Kapflyvninger med brevduer 6.700 6.800 7.000 7.000 7.200 7.400 7.700 7.900
Trav- og galopløb på travbane 6.200 6.300 6.400 6.500 6.700 6.800 7.100 -
Hundevæddeløb 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.100 2.200 2.200
Lov om kommunal indkomstskat:
Restancegrænse ved kommuneafregning 27.200 27.400 28.200 28.400 29.100 30.000 31.000 32.100
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
Bundgrænse for fordeling 31.000 32.000 32.000 33.000 34.000 34.000 36.000 37.000
Mindstebeløb for afregning 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 8.300 8.400 8.600 8.700 8.900 9.200 9.500 9.800
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 8.300 8.400 8.600 8.700 8.900 9.200 9.500 9.800
Maks. straksafskrivning for nye virksomheder 319.900 322.300 331.100 333.100 342.200 - - -
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. - - - - - 523.600 542.100 561.000
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe - - - - - 1.047.200 1.084.200 1.121.900
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse 155.700 156.800 161.100 162.300 166.500 171.300 177.300 183.500
Realrenteafgiftsloven:
Afgiftsfri kvote for investeringer i fast ejendom m.v. (mio. kr.) - 1.905 1.957 1.970 2.023 - - -
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg - - - - - - - 2.000.000
Opfyldningsfradrag 30.900 31.200 32.000 32.200 33.100 34.000 35.200 36.500
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 6.600 6.600 6.800 6.900 7.100 7.300 7.500 7.800
Livsforsikringsafgiften 6.600 6.600 6.800 6.900 7.100 7.300 7.500 7.800
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter - - - - - - - 500.000
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 30.900 31.200 32.000 32.200 33.100 34.000 35.200 36.500
Lov om banker og sparekasser m.v.:
Beløbsgrænse for værdipapirer i samme selskab 30.900 31.200 32.000 32.200 33.100 - - -
Lov om visse spil, lotterier og væddemål:
Maks. beregningsgrundlag for omsætningsmodtagere (mio. kr. ) - 5.000 5.135 5.170 5.310 5.460 - -
Maks. overskudsbeløb til overskudsmodtagere (mio. kr.) - 800 822 828 850 874 - -
Maks. overskudsbeløb til udlodning (mio. kr.) - - - - - 1.365 1.414 1.463