Skatteministeriet
1. maj 1998

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1987-1993

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 1987-1993

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1987-1993

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår1987198819891990199119921993
Reguleringsmetode Reguleringstal, indkomstpolitisk målsætning Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 2,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 3,5 %
Reguleringspristal / reguleringstal 100,0 104,0 108,2 111,4 113,6 115,9 120,0
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Skalagrænser:
Beløbsgrænse ved 12 pct.-skat 200.000 208.000 216.400 222.800 227.200 231.800 240.000
Beløbsgrænse ved 6 pct.'s-skat 130.000 135.200 140.700 144.900 155.100 162.300 168.000
Personfradrag:
Almindeligt, stat 27.100 28.200 29.400 30.200 30.800 31.500 32.600
Almindeligt, kommune 21.200 22.100 23.000 23.700 24.100 24.600 25.500
Gifte pensionister, stat og kommune 26.200 27.300 29.400 30.200 30.800 31.500 32.600
Enlige pensionister, stat og kommune 46.500 48.400 52.100 53.600 54.900 56.000 58.000
Børn/unge under 18 år 18.800 17.700 18.400 19.000 19.400 19.800 20.400
Formueskattegrænse, enlige og ægtepar til og med 1988 1.278.700 1.329.900 1.383.600 1.424.500 1.452.700 1.482.100 1.534.500
Formueskattegrænse, gifte pr. person - - 811.500 1.002.600 1.249.600 1.482.100 1.534.500
Progressionsgrænse for aktieindkomst - - - - 30.000 30.600 31.700
Børnefamilieydelse:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (Der er angivet de faktiske udbetalinger)
0 - 2 årige 2.500 5.200 5.500 6.350 7.150 7.700 7.850
3 årige
4 - 6 årige 5.600 6.600
7 - 17 årige 5.700 5.800 5.900
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende - - - - - - 10.200
Grænse for 3 pct.'s-fradrag 3.200 3.400 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 3.000 3.200 3.300 3.400 3.500 3.500 3.600
Fradrag for grænsegængere 23.700 24.700 25.700 26.500 27.000 27.500 32.600
Progressionsgrænse for lejeværdi 1.200.000 1.248.000 1.298.400 1.336.800 1.363.200 1.390.800 1.440.000
Grænse for privatforbrug 121.600 126.500 131.600 - - - -
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 117.300 122.000 127.000 130.700 133.300 136.000 140.800
Minimumsløn pr. måned ved 30 pct. beskatning - - - - 41.700 42.600 44.100
Indregningsgrænse for restskat 5.000 5.000 10.900 11.200 11.400 11.600 12.000
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - - - - - - 100.000
Rentenedslagsloven:
Indtægtsgrænse for nedslag for renteindtægter 66.600 69.300 72.100 74.200 75.700 77.200 80.000
Maksimalt nedslag i indkomsten 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Maks. fradrag for ejerboligandel 486.400 505.900 526.300 541.900 552.600 563.800 583.700
Kursgevinstloven:
Bundgrænse for personers valutakursgevinst/tab - - - - 1.000 1.000 1.000
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.300 1.400
Klageafgift - - - 500 500 500 500
Dødsbobeskatning, personskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 16):
Boets aktiver ved dødsfaldet 650.000 676.000 703.300 724.100 738.400 753.400 780.000
Boets nettoformue ved dødsfaldet 500.000 520.000 541.000 557.000 568.000 579.500 600.000
Beløbsgrænse vedr. KL § 16 600.000 624.000 649.200 668.400 681.600 695.400 720.000
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboskatten) 3.500 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100 4.200
Lov om totalisatorspil:
Bundfradrag ved totalisatorafgift:
Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane 100.700 104.800 109.000 112.200 114.400 116.800 120.900
Travløb 30.000 31.200 32.500 33.500 34.100 34.800 36.000
Cykelvæddeløb 7.300 7.600 7.900 8.200 8.300 8.500 8.800
Kapflyvninger med brevduer 5.400 5.700 5.900 6.100 6.200 6.300 6.500
Trav- og galopløb på travbane 5.000 5.200 5.500 5.600 5.700 5.800 6.000
Hundevæddeløb 1.500 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 1.800
Lov om kommunal indkomstskat:
Restancegrænse ved kommuneafregning - - - - - - 26.400
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
For afregningsåret 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1991/92 1993/94
Bundgrænse for fordeling 25.000 26.000 28.000 28.000 29.000 29.000 30.000
Mindstebeløb for afregning 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.800 8.100
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 4.300 4.500 4.800 5.000 5.000 7.800 8.100
Maks. straksafskrivning for nye virksomheder 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 310.600
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse 122.600 127.400 134.100 140.300 143.100 146.000 151.100
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud på kapitalpension 25.000 26.000 27.100 27.900 28.400 29.000 30.000
Opfyldningsfradrag 25.000 26.000 27.100 27.900 28.400 29.000 30.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse - - - - 6.100 6.200 6.400
Livsforsikringsafgiften 5.300 5.600 5.800 6.000 6.100 6.200 6.400
Lov om banker og sparekasser m.v.:
Beløbsgrænse for værdipapirer i samme selskab - - - - - - 30.000