Skatteministeriet
1. maj 1998

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1979-1986

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 1979-1986

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1979-1986

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår19791980198119821983198419851986
Reguleringsmetode Regul.pristal, jan. '75=100 Regul.pristal, jan. '80=100 Reguleringstal, indkomstpolitisk målsætning
Reguleringsprocent 118,8/
9,0 %
5,8 % - % 101,7/
8,3 %
10,2 % 119,3/
4,0 %
2,0 % 2,0 %
Reguleringspristal / reguleringstal 129,5 137,0 - 110,1 121,3 124,1 126,6 129,1
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Skatteskala:
Statsskatteskalaen 1. trin 77.400 81.900 87.200 95.500 103.200 108.200 111.300 113.400
Sum af beløbsgrænser på 1. og 2. trin 139.400 147.400 151.400 164.100 172.000 179.000 182.600 186.100
Personfradrag:
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 14.500 14.800 16.000 17.400 - - - -
Almindeligt, stat - - - - 20.000 22.200 22.700 23.200
Almindeligt, kommune - - - - 18.700 19.900 20.300 20.700
Gifte pensionister, stat og kommune 14.500 15.300 16.000 19.000 20.900 22.600 24.000 24.900
Enlige pensionister, stat og kommune 26.900 28.500 29.500 34.800 38.300 41.400 43.900 45.500
Formueskattegrænse, enlige og ægtepar til og med 1988 630.000 1.000.000 1.000.000 1.083.000 1.158.900 1.204.900 1.229.200 1.253.500
Sømandsskatteloven:
Sømandsskatteskalaens 1. trin, beløb pr. måned 7.740 8.200 8.720 9.560 10.320 10.820 11.140 11.340
Sum af beløbsgrænser på 1. og 2. trin, beløb pr. måned 13.940 14.760 15.140 16.420 17.200 17.900 18.280 18.600
Almindeligt personfradrag efter sømandsskatteloven, beløb pr. måned 1.450 1.530 1.600 1.740 1.920 2.090 2.140 2.190
Personfradrag for sømandsbeskattede enlige pensionister, beløb pr. måned 2.690 2.850 2.950 3.480 3.830 3.990 4.390 4.550
Personfradrag for sømandsbeskattede gifte pensionister, beløb pr. måned 1.450 1.530 1.600 1.900 2.090 2.180 2.400 2.490
Beløbsgrænse for afregning med kommunerne 28.000 29.600 28.700 31.100 34.300 35.700 36.400 37.100
Ligningsloven:
Progressionsgrænse for lejeværdi 750.000 1000000 1000000 700.000 771.100 802.100 818.300 834.400
Grænse for privatforbrug 70.000 74.100 76.100 82.500 110.200 114.600 116.900 119.200
Kildeskatteloven:
Fast lønmodtagerfradrag 2.000 2.000 2.000 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Bundfradrag for befordringsudgifter 1.100 1.100 1.100 2.000 2.000 - - -
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 54.200 57.400 58.900 63.800 106.200 110.500 112.700 114.900
Indregningsgrænse for restskat 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Rentenedslagsloven:
Indtægtsgrænse for nedslag for renteindtægter 46.500 49.200 50.500 54.700 60.300 62.700 64.000 65.200
Maksimalt nedslag i indkomsten 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Maks. fradrag for ejerboligandel - - - 400.000 440.600 458.400 467.600 476.800
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold - - - - 1.000 1.000 1.100 1.100
Dødsbobeskatning:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed:
Boets aktiver ved dødsfaldet 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Boets nettoformue ved dødsfaldet 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Beløbsgrænse vedr. KL § 16 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindkomsten) 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Lov om totalisatorspil:
Bundfradrag ved totalisatorafgift:
Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane 20.000 20.000 20.000 40.000 44.100 45.800 46.800 47.700
Travløb 6.000 6.000 6.000 12.000 13.200 13.700 14.000 14.300
Cykelvæddeløb 3.000 3.000 3.000 6.000 6.600 6.900 7.000 7.200
Kapflyvninger med brevduer 1.500 1.500 1.500 3.000 3.300 3.500 3.500 3.600
Trav- og galopløb på travbane 7.000 7.000 7.000 2.000 2.200 2.300 2.300 2.400
Lov om kommunal indkomstskat:
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
For skatteåret 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87
Bundgrænse for fordeling 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 51.000 52.000
Mindstebeløb for afregning - - - - - - 6.000 6.000
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse - - - - - 3.500 3.500 3.500
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 3.500 4.000 4.200
Maks. straksafskrivning for nye virksomheder 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Afskrivningsgrænse for afskrivningsberettigede personbiler 65.000 65.000 65.000 65.000 93.600 - - -
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse 30.000 30.000 30.000 30.000 100.000 106.300 113.300 118.400
Pensionsbeskatningsloven:
Fradrag vedr. forsikringer med begrænset fradragsret, enlige og ægtepar til og med 1986 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Maks. indskud på kapitalpension 57.200 61.600 62.400 67.600 74.500 77.500 79.000 80.600
Opfyldningsfradrag 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000