Skatteministeriet
1. maj 1998

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1970-1978

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 1970-1978

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 1970-1978

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår197019711972197319741975197619771978
Reguleringsmetode   Regul.pristal jan. '69=100 Regul.pristal jan '71=100 Timelønsindeks for industriens arbejdere 1972=100
Reguleringsprocent - 3 % 6 % 6 2/3 % 6 2/3 % - % 18,9 % 14,7 % 8,4 %
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Skatteskala:
Statsskatteskalaen 1. trin 17.000 17.500 18.500 19.800 20.900 50.000 59.500 66.800 71.000
Sum af beløbsgrænser på 1. og 2. trin 30.000 30.800 32.600 34.900 36.900 90.000 107.100 120.300 127.800
Sum af beløbsgrænser på 1., 2. og 3. trin 70.000 72.000 76.200 81.500 86.200 - - - -
Personfradrag:
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 5.000 5.100 5.400 5.800 6.100 9.000 10.800 12.600 13.300
Gifte pensionister, stat og kommune 5.000 6.600 6.900 7.500 7.500 9.000 10.800 12.600 13.300
Enlige pensionister, stat og kommune 10.000 14.200 14.800 15.000 15.000 17.000 20.300 23.300 24.700
Formueskattegrænse, enlige og ægtepar til og med 1988 300.000 300.000 300.000 450.000 450.000 450.000 450.000 630.000 630.000
Sømandsskatteloven:
Sømandsskatteskalaens 1. trin, beløb pr. måned 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5.000 5.000 6.820 7.400
Sum af beløbsgrænser på 1. og 2. trin, beløb pr. måned 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 9.000 9.000 12.280 13.320
Sum af beløbsgrænser på 1., 2. og 3. trin, beløb pr. måned 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - - - -
Almindeligt personfradrag efter sømandsskatteloven, beløb pr. måned 500 520 530 590 630 900 1.080 1.280 1.390
Personfradrag for sømandsbeskattede enlige pensionister, beløb pr. måned 1.000 1.040 1.060 1.180 1.260 1.700 2.030 2.370 2.570
Personfradrag for sømandsbeskattede gifte pensionister, beløb pr. måned 500 520 530 590 630 900 1.080 1.280 1.390
Beløbsgrænse for afregning med kommunerne 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000 18.000 18.000 24.600 26.700
Ligningsloven:
Progressionsgrænse for lejeværdi 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 600.000 600.000 600.000 615.000
Grænse for privatforbrug - - - - - 55.000 55.000 55.000 70.000
Kildeskatteloven:
Fast lønmodtagerfradrag 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Bundfradrag for befordringsudgifter 600 600 600 700 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 12.000 12.000 12.000 12.700 17.900 30.000 35.700 40.100 49.700
Indregningsgrænse for restskat - - - - 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Rentenedslagsloven:
Indtægtsgrænse for nedslag for renteindtægter 22.000 22.000 22.000 22.000 30.000 30.000 35.700 40.100 42.600
Maksimalt nedslag i indkomsten 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Dødsbobeskatning:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed:
Boets aktiver ved dødsfaldet 200.000 200.000 200.000 200.000 270.000 270.000 270.000 270.000 400.000
Boets nettoformue ved dødsfaldet 150.000 150.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000
Beløbsgrænse vedr. KL § 16 180.000 180.000 180.000 180.000 240.000 240.000 240.000 240.000 350.000
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindkomsten) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Lov om totalisatorspil:
Bundfradrag ved totalisatorafgift:
Galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane 3.000 3.000 3.000 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Travløb 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Cykelvæddeløb 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kapflyvninger med brevduer 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Trav- og galopløb på travbane 3.000 3.000 3.000 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Lov om kommunal indkomstskat:
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
For skatteåret 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79
Bundgrænse for fordeling 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Afskrivningsloven:
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.800 1.800
Maks. straksafskrivning for nye virksomheder 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Afskrivningsgrænse for afskrivningsberettigede personbiler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 65.000 65.000 65.000
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Pensionsbeskatningsloven:
Fradrag vedr. forsikringer med begrænset fradragsret, enlige og ægtepar til og med 1986 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Maks. indskud på kapitalpension 30.000 30.000 30.000 33.000 36.000 40.500 44.000 48.400 52.800
Opfyldningsfradrag - - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000