Skatteministeriet
20. juni 2018

Skatteudgifter - samlet liste ultimo 2017

Skattelovgivningen omfatter en række særregler, som i større eller mindre omfang begunstiger særlige aktiviteter eller grupper af skatteydere. Begunstigelsen kan fx være udmøntet i form af en skattefritagelse, lavere skatte- eller afgiftssatser end generelt, særlige fradrag eller en uforrentet skatteudskydelse. Disse særregler betegnes som skatteudgifter. Modstykket til skatteudgifter er såkaldte skattesanktioner (dvs. negative skatteudgifter), hvor bestemte aktiviteter eller grupper af skatteydere beskattes hårdere end den generelle regel.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter - samlet liste ultimo 2017

For at kunne identificere og beregne skatteudgifter er der foretaget to centrale valg.

For det første er det nødvendigt at vælge en referenceramme for skatteudgifterne. Referencerammen for opgørelse af skatteudgifter er de generelle regler i den gældende skatte- og afgiftslovgivning. Således baseres identifikation og opgørelse af skatteudgifter (og skattesanktioner) på afvigelser i forhold til skattesystemets generelle regler:

  • En skatteudgift defineres som en begunstigende afvigelse fra de generelle skatte- og afgiftsregler, der medfører lavere umiddelbar skattebetaling fra bestemte typer af aktiviteter eller grupper af skatteydere.
  • En skattesanktion defineres som en skærpende afvigelse fra de generelle skatte- og afgiftsregler, der medfører højere umiddelbar skattebetaling fra bestemte typer af aktiviteter eller grupper af skatteydere.

For det andet skal der tages stilling til valg af beregningsmetode. Når en given ordning er identificeret som en skatteudgift, benyttes en konkret beregningsmetode til at beregne størrelsen af skatteudgiften. Skatteministeriet anvender den såkaldte mindreprovenumetode, der beregner de umiddelbare skatteindtægter det offentlige ville have fået, såfremt skatteudgiften blev fjernet. Mindreprovenumetoden svarer til beregningen af den umiddelbare provenuvirkning.


Tabel: Samlet liste over skatteudgifter pdf-format

Tabel: Samlet liste over skatteudgifterMicrosoft Excel