Skatteudgifter

En skatteudgift er en målrettet støtte til personer eller erhverv i form af særskilte begunstigelser i skatte- eller afgiftsreglerne. En skatteudgift kan fx være et fradrag, en skattefritagelse eller en nedsat afgift, der kun gælder for en afgrænset gruppe af personer eller erhverv. Et eksempel på en skatteudgift er det forhøjede befordringsfradrag til pendlere i yderkommuner. Her finder du Skatteministeriets opgørelser af de samlede skatteudgifter.