Provenuvirkning af gennemført lovgivning

Her findes oplysninger om de provenumæssige konsekvenser af vedtagne lovforslag på Skatteministeriets område. Opgørelserne er samlet for hvert folketingsår og findes tilbage til 1998.