Skatteministeriet

Provenuoversigter

Hvad er provenuvirkningen af Skatteministeriets lovgivning? Hvor meget opkræves der i skatter og afgifter fra borgere og virksomheder? Det kan du finde svar på her.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigter

Skatteministeriet har i mange år været den største producent af nye lovforslag. På siderne under Provenuoversigter kan du finde sider med oplysninger om de provenu­mæssige konse­kvenser for stat og kommuner af hvert enkelt lovforslag, der er gennem­ført på Skatte­ministeriets lovområde i de seneste Folke­tingsår.

Du finder også indtægtslister, der måned for måned angiver, hvor meget der opkræves i skatter og afgifter fra borgere og virksomheder i Danmark.

31. december 2009

Indtægtslister for 2009

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2009

Provenuoversigter 12. juni 2009

Provenuoversigt over 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

Provenu En oversigt over de samlede provenumæssige konsekvenser af hele Forårspakke 2.0

Provenuoversigter 12. juni 2009

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2008/2009

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2008/2009 på Skatteministeriets område

31. december 2008

Indtægtslister for 2008

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2008

Provenuoversigter 9. september 2008

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2007/2008

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2007/2008 på Skatteministeriets område

31. december 2007

Indtægtslister for 2007

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2007

Provenuoversigter 15. juni 2007

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2006/2007

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2006/2007 på Skatteministeriets område

Provenuoversigter 29. maj 2007

Indtægtslisterne for januar til marts 2007 - en kommentar

Indtægtslister Regnskaberne for de første tre måneder af 2007 er blevet forsinkede som følge af statens overgang til den nye kontoplan fra 1. januar 2007

31. december 2006

Indtægtslister for 2006

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2006

Provenuoversigter 20. juni 2006

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2005/2006

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2005/2006 på Skatteministeriets område

Provenuoversigter 17. marts 2006

Indtægtslisten for december 2005 - en kommentar

Indtægtslister Oplysninger om afvigelser mellem regnskabstallene og de beløb, der blev budgetteret i forbindelse med udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3 fra december 2005

31. december 2005

Indtægtslister for 2005

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2005

Provenuoversigter 1. juni 2005

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2004/2005

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2004/2005 på Skatteministeriets område

Provenuoversigter 25. februar 2005

Indtægtslisten for december 2004 - en kommentar

Indtægtslister Oplysninger om afvigelser mellem regnskabstallene og de beløb, der blev budgetteret i forbindelse med udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3 fra december 2004

31. december 2004

Indtægtslister for 2004

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2004

Provenuoversigter 1. juni 2004

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2003/2004

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2003/2004 på Skatteministeriets område

31. december 2003

Indtægtslister for 2003

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2003

Provenuoversigter 1. juni 2003

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2002/2003

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2002/2003 på Skatteministeriets område

31. december 2002

Indtægtslister for 2002

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2002

Provenuoversigter 1. juni 2002

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2001/2002

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 2001/2002 på Skatteministeriets område

31. december 2001

Indtægtslister for 2001

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2001

Provenuoversigter 1. juni 2001

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2000/2001

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 2000/2001 på Skatteministeriets område

Provenuoversigter 1. juni 2000

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 1999/2000

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 1999/2000 på Skatteministeriets område

Provenuoversigter 1. juni 1999

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 1998/1999

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 1998/1999 på Skatteministeriets område