Skatteministeriet
1. januar 2017

Skattedelingsregler - sektorfordeling

Skatteøkonomi Skattedelingsregler for indkomst- og ejendomsskatter mellem stat, kommuner og kirke

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattedelingsregler - sektorfordeling

Indkomstskatterne og ejendomsskatterne deles i varierende omfang mellem staten, kommunerne og kirken. De nærmere fordelingsregler fremgår af oversigten nedenfor.

Regionerne, som i visse henseender afløste amtskommunerne fra 2007, er ikke tillagt selvstændig skatteudskrivningsret og finansieres alene ved tilskud fra staten og kommunerne. Regionerne modtager ingen direkte provenuandele af indkomstskatterne og optræder derfor ikke i sektorfordelingen i oversigten.

Sektorfordeling af skatteprovenuet
Skatteart Sektorfordeling:
Stat Kommuner Folkekirke
Personskatter:      
Sundhedsbidrag Hele provenuet    
Bundskat Hele provenuet    
Rentefradragskompensation Hele udgiften    
Topskat Hele provenuet    
Udligningsskat Hele provenuet    
Aktieindkomstskat Hele provenuet    
Udbytteskat Hele provenuet    
CFC-indkomstskat Hele provenuet    
Indkomstskat af begrænset skattepligtige svarende til kommuneskat Hele provenuet    
Arbejdsmarkedsbidrag Hele provenuet    
Pensionsafgift Hele provenuet    
Konkursindkomstskat Hele provenuet    
Grøn check Hele udgiften    
Kompensationsordning 2012-2018 - Forårspakke 2.0 Hele udgiften    
Seniornedslag til 64 årige Hele udgiften    
Bruttoskat for forskere og nøglemedarbejdere 2/3 af provenuet 1/3 af provenuet1)  
Dødsboskat (inkl. aktieindkomstskat), manuel ansættelse 2/3 af provenuet 1/3 af provenuet2)  
Dødsboskat, hvor den foreløbige skat anses for endelig samt enliges begravelsesboer 2/3 af provenuet 1/3 af provenuet3)  
Acontoskat af opsparing i virksomhedsordningen (22 pct.) Statens andel bestemmes residualt Andel beregnes med kommuneskatte-
procenten3)
Andel beregnes med kirkeskatte-
procenten3)
Kommunal indkomstskat   Hele provenuet3)  
Kirkeskat     Hele provenuet3)
Bo- og gaveafgift Hele provenuet    
Pensionsafkastskat Hele provenuet    
Ejendomsskatter:      
Ejendomsværdiskat Hele provenuet4)    
Grundskyld   Hele provenuet5)  
Dækningsafgift   Hele provenuet5)  
Selskabsskatter mv.:      
Selskabsskat 84,76 % af provenuet 15,24 % af provenuet6)  
Kulbrinteskat og skat ved kulbrinteindvindingsvirksomhed Hele provenuet    

1) Afregnes til kommunerne i november-december i året efter indkomståret.
2) Afregnes til kommunerne med en tredjedel i januar, februar og marts i det tredje år efter indkomståret.
3) Kommunernes budgetterede skattebeløb afregnes i indkomståret i 12-delsrater. For selvbudgetterende kommuner sker der en efterregulering med en tredjedel i januar, februar og marts i det tredje år efter indkomståret.
4) Opkræves sammen med indkomstskatterne i forskuds- og slutskattesystemet.
5) Opkræves af kommunerne.
6) Afregnes til kommunerne i månedlige rater i det tredje år efter indkomståret.