Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 2003

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2002/2003

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2002/2003 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2002/2003

I folketingsåret 2002/2003 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 26 lovforslag. Samlet medfører disse lovforslag et provenutab på godt 0,4 mia. kr. for indkomståret 2003 og ca. 6 mia. kr. for indkomståret 2004, jf. nedenstående oversigt. 

For finansåret 2003 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 0,4 mia. kr. og ca. 0,7 mia. inkl. et éngangsprovenutab. For finansåret 2004 medfører de gennemførte forslag et provenutab på ca. 6,1 mia. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Provenuvirkning for indkomståret 2003 og 2004
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf amts- og primærkommuner 2003 og 2004
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
  • Finansårsvirkning 2003 og 2004
    (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2002/2003
   Provenuvirkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårsvirkning
2003 2004 2003 2004 2003 2004
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr
14 med provenutab ÷ 403 ÷ 6.048 ÷ 42 ÷ 4.344 ÷ 383 ÷ 6.063
0 med merprovenu 0 0 0 0 0 0
12 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0
I alt 26 lovforslag ÷ 403 ÷ 6.048 ÷ 42 ÷ 4.344 ÷ 383 ÷ 6.063
heraf 1 med engangsprovenuvirkning - - - - ÷ 330 -

 

Vedtagne lovforslag
     Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
2003 2004 2003 2004 2003 2004
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 13
Lov nr. 968
af 04.12.02
DBO Chile 0 0 0 0 0 0
L 14
Lov nr. 969
af 04.12.02
DBO protokol Pakistan 1) 0 0 0 0 0 0
L 15
Lov nr. 970
af 04.12.02
DBO tillægsaftale Grønland ÷ 1 ÷ 1 0 0 ÷ 1 ÷ 1
L 16
Lov nr. 971
af 04.12.02
DBO artikel 10 Hong Kong 0 0 0 0 0 0
L 41
Lov nr. 1056
af 17.12.02
Fradrag for bropassage ved Storebælt ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10
L 42
Lov nr. 1057
af 17.12.02
Regelforenklinger af visse afgifter 0 0 0 0 0 0
L 65
Lov nr. 1058
af 17.12.02
Forenklinger
(fortrykt befordringsfradrag, studielånsrenter, tillægsskat ved død, sikkerhedsstillelse ved registrering af virksomhed, solcelleanlæg)
÷ 3,5 ÷ 3,5 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 3,5 ÷ 3,5
L 66
Lov nr. 1059
af 17.12.02
Regnskabsbestemmelser og skærpede bøder (polske colaer) 0 0 0 0 0 0
L 67
Lov nr. 394
af 28.05.03
Medarbejderaktieordninger 2) ÷ 25 ÷ 50 ÷ 8 ÷ 10 ÷ 25 ÷ 50
L 68
Lov nr. 1060
af 17.12.02
Fremme af privat udlejningsbyggeri 3) ÷ 10 ÷ 110 0 0 ÷ 10 ÷ 110
L 69
Lov nr. 124
af 28.02.03
Moms på ydelser leveret af elektronisk vej 0 0 0 0 0 0
L 77
Lov nr. 1061
af 17.12.02
Fradrag for selvstændiges sundhedsbehandlinger ÷ 15 ÷ 15 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 15
L 78
Lov nr. 1062
af 17.12.02
Skattemæssig udjævning af kunstneres indtægter ÷ 16 ÷ 16 0 0 ÷ 16 ÷ 16
L 79
Lov nr. 1063
af 17.12.02
Grænsehandelspakke 4) 5) ÷ 225 65 0 0 ÷ 555 65
L 80
Lov nr. 153
af 12.03.03
Modernisering af udbytteskatten 0 0 0 0 0 ÷ 15
L 81
Lov nr. 1064
af 17.12.02
Skatte- og momsfritagelse for eget arbejde ÷ 25 ÷ 25 ÷ 12 ÷ 12 ÷ 10 ÷ 25
L 97
Lov nr. 154
af 12.03.03
Udenlandske leasingbiler og cirkuskøretøjer ÷ 11 ÷ 11 0 0 ÷ 11 ÷ 11
L 111
Lov nr. 204
af 26.03.03
Hestesporten på fordelingsnøglen   ÷ 3 ÷ 3 0 0 ÷ 3 ÷ 3
L 112
Lov nr. 231
af 02.04.03
Kontoførende foreninger 0 0 0 0 0 0
L 113
Lov nr. 232
af 02.04.03
Investeringsforeninger for få medlemmer 0 0 0 0 0 0
L 131
Lov nr. 267
af 12.04.03
Ændret klagestruktur, styrkelse af kommunale samarbejder og digital kommunikation mv. 0 0 0 0 0 0
L 160
Lov nr. 332
af 09.05.03
Bindende ligningssvar fra kommunerne 0 0 0 0 0 0
L 175
Lov nr. 410
af 02.06.03
Ændring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet 0 0 0 0 0 0
L 219
Lov nr. 442
af 10.06.03
Lavere skat på arbejdsindkomst 0 ÷ 5.700 0 ÷ 4.300 0 ÷ 5.700
L 220
Lov nr. 395
af 28.05.03
Nedsættelse af registringsafgiften ved ekstraordinære prisstigninger på personbiler 6) 0 0 0 0 0 0
L 228
Lov nr. 443
af 10.06.03
Fradrag for personbiler udstyret med ESP ÷ 58 ÷ 168 0 0 ÷ 58 ÷ 158

Noter:

1) Provenutab på 1-2 mio. kr. årligt, når Pakistan har ratificeret aftalen. Heraf vedrører ca. ½ mio. kr. kommuner og amter.
2) L 67 inkl. ændringsforslag.
3) Kommunalt provenutab fra 2006-2011. Første gang budgetvirkning i kommunerne i 2007 med ca. 6 mio. kr.
4) Finansårsvirkningen i 2003 udgør et provenutab på 555 mio. kr., hvoraf 330 mio. kr. har engangskarakter.
5) Fra 2004 medfører ophævelsen af 24-timers reglen i sig selv et provenutab på 1,4 mia. kr. Med nedsættelserne begrænses provenutabet til 1.335 mio. kr.
6) Provenutab på ca. 35 mio. kr. pr. pct.-point ekstraordinær stigning i bilpriserne.