Skatteministeriet
Provenuoversigter 15. april 2010

Provenumæssige konsekvenser af aftalen om udligningsskatten

I aftalen om udligningsskatten mellem regeringen og Dansk Folkeparti skønnes de tre initiativer samlet set at medføre et varigt finansieringsbidrag til Forårspakke 2.0 på 125 mio. kr.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenumæssige konsekvenser af aftalen om udligningsskatten

I aftalen om udligningsskatten mellem regeringen og Dansk Folkeparti skønnes de tre initiativer samlet set at medføre et varigt finansieringsbidrag til Forårspakke 2.0 på 125 mio. kr., jf. tabellen nedenfor.

Alle tre initiativer får virkning fra 2011, og det samlede provenu skønnes at udgøre ca. 325 mio. kr. for dette år.

Provenuvirkninger af de tre initiativer, mio. kr. (2010 niveau)
  Varig virkning 2010 2011 2012 2013
Udligningsskatten 35 - 260 270 290
Ægtefællefradraget 40 - 40 40 40
TastSelv 50 - 25 50 50
I alt 125 - 325 360 380