Skatteministeriet
Provenuoversigter 29. maj 2007

Indtægtslisterne for januar til marts 2007 - en kommentar

Indtægtslister Regnskaberne for de første tre måneder af 2007 er blevet forsinkede som følge af statens overgang til den nye kontoplan fra 1. januar 2007

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indtægtslisterne for januar til marts 2007 - en kommentar

Statens overgang til den nye kontoplan fra 1. januar 2007 har bevirket, at SKATs regnskabssystemer har skullet omlægges efter afslutningen af 2006-regnskabet. Regnskaberne for de første tre måneder af 2007 er derfor blevet forsinkede som varslet i kommentaren til indtægtslisten for december 2006.

Der foreligger nu fuldt specificerede regnskaber for de første 3 måneder af 2007, som i det store og hele forventes at indeholde de endelige regnskabstal. Skatteministeriet har derfor udarbejdet vedlagte indtægtslister for januar til marts 2007 på grundlag af disse foreløbige regnskaber. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig nødvendigt at korrigere disse indtægtslister, når de godkendte regnskaber foreligger, vil det ske i forbindelse med offentliggørelsen af indtægtslisten for april 2007, hvilket forventes at ske i begyndelse af juni.

Den store stigning i de samlede personskatter fra ca. 18 mia. kr. i ultimo marts 2006 til ca. 43 mia. kr. ultimo marts 2007 skyldes i vid udstrækning bortfaldet af afregningen af amtsskat og andre kommunale skatteandele i forbindelse med strukturreformen og ændringer i den kommunale finansiering.