Skatteministeriet
16. marts 2018

Indtægtslister for 2017

Indtægtslister Indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indtægtslister for 2017

Indtægtsliste

På denne side findes månedsoversigter for skatter og afgifter som opkræves fra borgere og virksomheder i Danmark. Oplysningerne om de bogførte indtægter samles i Moderniseringsstyrelsens SKS-system. Størstedelen heraf opkræves af SKAT og indgår på Finanslovens § 38.

I de senere år har Skatteministeriets departement udarbejdet oversigter - Indtægtslister - med månedsoplysninger for samtlige indtægter på § 38 (og til og med 2007 for arbejdsmarkedsbidrag på § 34). Oversigterne, der følger Finanslovens kontosystem, udarbejdes til brug for information af Folketingets Finansudvalg og Skatteudvalg med flere.

Indtægtslisterne er tilgængelig her på www.skm.dk, og der er tillige mulighed for at downloade tallene i regnearksformat.

I regnearket kobles der fortløbende flere oplysninger på i takt med, at månedsoplysningerne bliver tilgængelige.

Der er endvidere på hjemmesiden adgang til tallene for skatter og afgifter måned for måned for de seneste år, ligeledes i regnearksformat.

SKAT opkræver og regnskabsfører størstedelen af indtægterne.

Herudover opkræves en del af indtægterne af Domstolsstyrelsen: § 38.11.11: Afgift af dødsboer og gaver og § 38.16: Tinglysningsafgift mv. og af Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet: § 38.19: Øvrige skatter.

I det omfang der påløber morarenter i forbindelse med for sen betaling af skatter og afgifter, indtægtsfører de pågældende institutioner morarenterne på § 38.61.01.10: Renteindtægt vedr. restancer.

Udgangspunktet for bogføringen af indtægterne på statsregnskabet er tilsvarsprincippet, som indebærer, at indtægterne bogføres, når der foreligger et krav om betaling. Det er således uden betydning, om betaling rent faktisk finder sted, eller der fremkommer en restance. Såfremt en restance ikke kan inddrives, bliver den afskrevet som uerholdelig og udgiftsført på regnskabet. Der er for en lang række konti oprettet afskrivningskonti, således at det af regnskabet og af indtægtslisten fremgår, i hvilket omfang restancer må afskrives.

Skatter og afgifter måned for måned

Indtægtsliste for december 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for november 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for oktober 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for september 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for august 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for juli 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for juni 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for maj 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for april 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for marts 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for februar 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)
Indtægtsliste for januar 2017 pdf-format (Åbner i nyt vindue)

 

Download tallene i regnearksformat

Regneark med tal for de forløbne måneder af 2017

Indtægtsliste 2017 Microsoft Excel


Evt. henvendelse:
Afgifter: chefkonsulent Tor Christensen og skatter: specialkonsulent Rasmus Iversen, tlf.: 33 92 33 92