Skatteministeriet
20. april 2011

Ejendomsværdiskat - provenu 2000-2011

Provenu Provenu af ejendomsværdiskatten 2000 - 2011 samt omfanget af nedslagsregler og pensionistrabatten før og efter indkomstaftrapning

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsværdiskat - provenu 2000-2011

Ejendomsværdiskatten blev indført med virkning fra 2000 som afløsning for lejeværdiskatten (beskatning af "overskud af ejerbolig").

Siden 2002 har ejendomsværdiskatten været omfattet af skattestoppet, således at grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatten herefter ikke kan overstige det mindste af følgende beløb:

  • Ejendomsværdien pr. 2001 tillagt 5 pct.
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002
  • Det aktuelle års ejendomsværdi

Beregningsregler

Hovedregel:
Ejendomsværdiskatten beregnes for alle ejere med 10 promille af ejendomsværdien. For den del af ejendomsværdien, der overstiger progressionsgrænsen, beregnes ejendomsværdiskatten dog med 30 promille. Som led i skattestoppet er progressionsgrænsen fra og med 2002 fastlåst til 3.040.000 kr.

Nedslag:
For ejere, der har købt ejendommen senest 1. juli 1998, nedsættes ejendomsværdiskatten med 2 promille af ejendomsværdien, således at ejendomsværdiskatten beregnes med 8 promille af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger progressionsgrænsen, og med 28 promille af resten.

Hvis ejendommen ikke er en ejerlejlighed og den er købt senest 1. juli 1998, nedsættes ejendomsværdiskatten yderligere med 4 promille af ejendomsværdien, dog maksimalt 1.200 kr.

Disse to nedslag bortfalder ved ejerskifte.

Pensionistnedslag:
Ejere, der er fyldt 65 år, får nedsat den beregnede ejendomsværdiskat med et pensionistnedslag, der udgør 4 promille af ejendomsværdien, dog maksimalt 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger.

Pensionistnedslaget er indkomstafhængigt og aftrappes fra og med 2002 med 5 pct. af den del af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst samt udbytteindkomst udover 5.000 kr., der samlet overstiger 174.600 kr. (denne beløbsgrænse gælder for årene 2010-2013). For pensionistægtepar, hvor udbytteindkomst udover 10.000 kr. indgår i indkomstgrundlaget, er grænserne 268.600 kr. (2010-2013).

Begrænsningsregler:
For ikke-pensionister begrænses stigningen i ejendomsværdiskatten fra år til år til maksimalt 2.400 kr., dog altid 20 pct.

For alderspensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister begrænses den årlige stigning i ejendomsværdiskat, således at ejendomsværdiskatten maksimalt kan stige 500 kr., dog altid 20 pct. fratrukket 900 kr.

Som følge af ejendomsværdiskattestoppet fra og med 2002 vil begrænsningsreglerne kun få betydning i meget specielle tilfælde og først efter nogle år, såfremt der kommer markante ejendomsværdistigninger efter et eller flere år med fald.

Provenu 2000 - 2011

Provenuet af ejendomsværdiskatten udgjorde i 2000 ca. 8,4 mia.kr. I 2011 skønneset provenu på ca. 12,7 mia. kr., jf. figur 1.

 

Ejendomsværdiskat 2000-2011

 

Provenuet har været stigende i hele perioden på trods af skattestoppet siden 2002. Det skyldes flere faktorer. For det første er det nedslag, der gives for ejerboliger købt senest 1. juli 1998, faldende i takt med at ejendommene omsættes og dermed sælges til nye ejere, der ikke får nedslag. Figur 2 viser andelen af ejerboliger, der får nedslag, fordi de er handlet senest 1. juli 1998.

 

Andel af ejerboliger købt før 1. juli 1998

 

For det andet er der en vækst i antallet af ejerboliger samt tilbygninger i perioden, der forøger grundlaget for ejendomsværdiskatten.

De detaljerede tabeller 1a-1c viser provenuet og sammensætningen heraf i perioden 2000-2011.

 

Tabel 1 a. Ejendomsværdiskat i 2000 - 2003
  2000 2001 2002 2003
  Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu
  (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr.
1. Ejendomsværdiskat beregnet med 10 ‰ af hele ejendomsværdien 1.892 12.835 1.912 13.879 1.934 14.292 1.943 14.128
2. Progressiv ejendomsværdiskat beregnet med 20 ‰ 16 216 19 283 19 278 18 275
3. Ejendomsværdiskat før nedslag (1+2) 1.892 13.051 1.912 14.162 1.934 14.570 1.943 14.404
4. 2 ‰-nedslag for alle ejerboliger anskaffet 1. juli 1998 eller tidligere 1.641 ÷ 2.304 1.549 ÷ 2.348 1.470 ÷ 2.290 1.393 ÷ 2.256
5. 4 ‰-nedslag, maks. 1.200 kr. for enfamiliehuse og sommerhuse anskaffet 1. juli 1998 eller tidligere 1.530 ÷ 1.467 1.454 ÷ 1.396 1.387 ÷ 1.325 1.319 ÷ 1.261
6. Begrænsning af stigning i ejendomsværdiskat 220 ÷ 309 200 ÷ 341 121 ÷ 249 116 ÷ 241
7. Pensionistnedslag 309 ÷ 889 313 ÷ 954 317 ÷ 981 321 ÷ 990
8. Indkomstgraduering af pensionistnedslag 156 351 167 431 171 474 175 482
9. Diverse korrektioner (nedslag for udlejning, erhverv mv. samt ophævelse af dobbelt ejendomsværdiskat ved fraflytning)   ÷ 51   ÷ 62   ÷ 62   ÷ 98
Ejendomsværdiskat i alt (3÷4÷5÷6÷7+8÷9) 1.885 8.383 1.910 9.492 1.933 10.137 1.940 10.144

Kilde: Optælling af slutligningsoplysninger.

 

Tabel 1 b. Ejendomsværdiskat i 2004 - 2007
  2004 2005 2006 2007
  Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu
  (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr.
1. Ejendomsværdiskat beregnet med 10 ‰ af hele ejendomsværdien 1.976 14.347 2.002 14.649 2.023 14.953 2.044 15.231
2. Progressiv ejendomsværdiskat beregnet med 20 ‰ 19 280 20 292 21 309 21 320
3. Ejendomsværdiskat før nedslag (1+2) 1.976 14.627 2.002 14.941 2.023 15.262 2.044 15.551
4. 2 ‰-nedslag for alle ejerboliger anskaffet 1. juli 1998 eller tidligere 1.326 ÷ 2.055 1.257 ÷ 1.974 1.194 ÷ 1.890 1.137 ÷ 1.820
5. 4 ‰-nedslag, maks. 1.200 kr. for enfamiliehuse og sommerhuse anskaffet 1. juli 1998 eller tidligere 1.285 ÷ 1.198 1.196 ÷ 1.137 1.139 ÷ 1.083 1.086 ÷ 1.035
6. Begrænsning af stigning i ejendomsværdiskat 121 ÷ 244 126 ÷ 236 116 ÷ 229 111 ÷ 221
7. Pensionistnedslag 342 ÷ 1.060 377 ÷ 1.182 398 ÷ 1.260 414 ÷ 1.323
8. Indkomstgraduering af pensionistnedslag 194 536 224 629 242 688 259 742
9. Diverse korrektioner (nedslag for udlejning, erhverv mv. samt ophævelse af dobbelt ejendomsværdiskat ved fraflytning)   ÷ 122   ÷ 125   ÷ 157   ÷ 179
Ejendomsværdiskat i alt (3÷4÷5÷6÷7+8÷9) 1.973 10.486 1.999 10.918 2.020 11.331 2.042 11.715

Kilde: Optælling af slutligningsregister

 

Tabel 1 c. Ejendomsværdiskat i 2008 - 2011
  2008 2009 2010 2011
  Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu Antal ejere Provenu
  (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr. (1.000) Mio. kr.
1. Ejendomsværdiskat beregnet med 10 ‰ af hele ejendomsværdien 2.062 15.524 2.066 15.721 2.047 15.474 2.054 15.544
2. Progressiv ejendomsværdiskat beregnet med 20 ‰ 21 329 22 332 21 317 21 314
3. Ejendomsværdiskat før nedslag (1+2) 2.062 15.852 2.066 16.053 2.047 15.791 2.054 15.857
4. 2 ‰-nedslag for alle ejerboliger anskaffet 1. juli 1998 eller tidligere 1.093 ÷ 1.760 1.055 ÷ 1.712 914 ÷ 1.509 859 ÷ 1.435
5. 4 ‰-nedslag, maks. 1.200 kr. for enfamiliehuse og sommerhuse anskaffet 1. juli 1998 eller tidligere 1.044 ÷ 997 1.009 ÷ 968 863 ÷ 849 813 ÷ 810
6. Begrænsning af stigning i ejendomsværdiskat 106 ÷ 217 103 ÷ 211 90 ÷ 185 93 ÷ 188
7. Pensionistnedslag 435 ÷ 1.401 459 ÷ 1.491 472 ÷ 1.584 488 ÷ 1.639
8. Indkomstgraduering af pensionistnedslag 283 823 296 862 310 938 330 1.004
9. Diverse korrektioner (nedslag for udlejning, erhverv mv. samt ophævelse af dobbelt ejendomsværdiskat ved fraflytning)   ÷ 174   ÷ 177   ÷ 123   ÷ 125
Ejendomsværdiskat i alt (3÷4÷5÷6÷7+8÷9) 2.061 12.128 2.064 12.357 2.038 12.479 2.045 12.664

Kilde: For 2008 og 2009 optælling af slutligningsregister. For 2010 og 2011 skøn på baggrund af lovmodelberegninger.

 

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf.: 33 92 37 72