Skatteministeriet

Provenuoversigter

Hvad er provenuvirkningen af Skatteministeriets lovgivning? Hvor meget opkræves der i skatter og afgifter fra borgere og virksomheder? Det kan du finde svar på her.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigter

Skatteministeriet har i mange år været den største producent af nye lovforslag. På siderne under Provenuoversigter kan du finde sider med oplysninger om de provenu­mæssige konse­kvenser for stat og kommuner af hvert enkelt lovforslag, der er gennem­ført på Skatte­ministeriets lovområde i de seneste Folke­tingsår.

Du finder også indtægtslister, der måned for måned angiver, hvor meget der opkræves i skatter og afgifter fra borgere og virksomheder i Danmark.

12. marts 2020

Indtægtslister for 2019

Indtægtslister Indtægtslisten for januar 2019 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2019. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

4. februar 2020

Afgifter - provenuet af afgifter og moms

Oversigt over provenuet af afgifter i årene 2013-2020 fordelt på de enkelte afgiftstyper

9. januar 2020

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2013-2020 fordelt på de enkelte skattearter

1. november 2018

Indtægtslister for 2018

Indtægtslister Indtægtslisten for januar 2018 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2018. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

16. marts 2018

Indtægtslister for 2017

Indtægtslister Indtægtslisten for december 2017 samt regneark med tal for de forløbne måneder af 2017. Her vises indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

29. maj 2017

Indtægtslister for 2016

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2016

20. april 2017

Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Pensionsbeskatning Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

3. april 2017

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2015/2016 på Skatteministeriets område

1. januar 2017

Skattedelingsregler - sektorfordeling

Skatteøkonomi Skattedelingsregler for indkomst- og ejendomsskatter mellem stat, kommuner og kirke

7. marts 2016

Indtægtslister for 2015

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2015

2. oktober 2015

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2014/2015 på Skatteministeriets område

30. marts 2015

Indtægtslister for 2014

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2014

Provenuoversigter 9. september 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2013/2014 på Skatteministeriets område

3. marts 2014

Indtægtslister for 2013

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2013

Provenuoversigter 19. august 2013

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2012/2013 på Skatteministeriets område

15. marts 2013

Stilleskruer i personbeskatningen (2013 provenutal)

Personbeskatning Provenumæssige konsekvenser af ændringer af centrale skattesatser og beløbsgrænser i indkomstbeskatningen

31. december 2012

Indtægtslister for 2012

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2012

Provenuoversigter 24. oktober 2012

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2011/2012 på Skatteministeriets område

31. december 2011

Indtægtslister for 2011

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2011

Provenuoversigter 10. juni 2011

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2010/2011 på Skatteministeriets område

20. april 2011

Ejendomsværdiskat - provenu 2000-2011

Provenu Provenu af ejendomsværdiskatten 2000 - 2011 samt omfanget af nedslagsregler og pensionistrabatten før og efter indkomstaftrapning

20. april 2011

Lejeværdiskat og ejendomsværdiskat 1982-2011

Ejendomsbeskatning Oversigt over udviklingen i provenuet af lejeværdibeskatningen og ejendomsværdiskatten i perioden fra 1982 til i dag

31. december 2010

Indtægtslister for 2010

Indtægtslister Oversigter over indbetalte skatter og afgifter måned for måned i 2010

Provenuoversigter 24. juni 2010

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2009/2010

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2009/2010 på Skatteministeriets område

Provenuoversigter 15. april 2010

Stilleskruer i personbeskatningen (2010 provenutal)

Personbeskatning Provenumæssige konsekvenser af ændringer af centrale skattesatser og beløbsgrænser i indkomstbeskatningen