Grønne afgifter 2010 - 2019

Detaljeret tabel over grønne afgifter 2010 - 2019

Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 ]
Retur til: Det grønne skattetryk

Tabel e. Grønne afgifter 2010 - 2019
Mio. kr. i løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 *
Energiafgifter mv.
Afgift af stenkul mv. 2.450 2.418 2.473 3.045 2.697 2.376 1.980 2.007 1.800 1.700 
Afgift af elektricitet 10.204 11.989 11.155 10.938 11.668 11.684 10.614 11.978 12.400 12.000 
Afgift af gas1) - - - - - - - - -
Naturgasafgift2) 4.418 4.429 4.005 4.908 4.211 3.209 3.170 3.064 2.950 2.900 
Afgift af VE-brændsler - - - 0 0 0 0 0 0
Afgifter af visse olieprodukter3) 9.086 9.252 9.098 9.266 9.326 9.365 9.678 9.840 10.000 10.250 
Afgift af benzin 8.132 7.719 7.457 7.241 7.281 7.351 7.513 7.497 7.550  7.550
Energiafgifter i alt 34.290 35.807 34.188 35.398 35.183 33.984 32.956 34.385 34.700 34.400 
Afgifter vedr. motorkøretøjer
Vægtafgift/ brændstofforbrugsafgift 10.019 9.873 10.042 10.886 10.592 10.864 10.609 10.333 10.790 10.770 
Registreringsafgift 13.390 13.760 13.125 14.914 15.865 17.563 19.514 20.143 21.270 22.170 
Ansvarsforsikringsafgift 1.855 1.758 1.731 1.600 1.579 1.532 1.534 1.519 1.500 1.500 
Vejbenyttelsesafgift 370 371 378 383 381 393 433 459 475 529 
Motorkøretøjsafgifter i alt 25.634 25.762 25.275 27.783 28.417 30.351 32.090 32.454 34.035 34.969 
Miljøafgifter
CO-afgift 5.757 5.897 5.676 5.866 3.620 3.653 3.562 3.678 3.550 3.600 
Afgift af svovl (SO) 47 47 45 52 40 42 39 39 40 40
Afgift af engangsservice4) - - - - - - - - - -
Afgift af emballage5) 1.060 936 1.008 1.010 663 657 683 683 688 598
Afgift af reklametryksager - - - 0 0 0 0 0 0 0
Afgift vedr. CFC 56 71 69 81 73 67 69 57 50 40
Afgift af klorerede opløsningsmidler mv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) 461 477 551 659 443 598 513 530 570 580
Afgift af affald 260 125 166 155 172 137 145 182 145 145
Afgift af råstofmaterialer 114 142 138 134 134 145 148 157 170 160
Afgift af spildevand 201 185 179 147 201 319 294 250 260 260
Afgift af ledningsført vand 1.364 1.400 1.503 1.584 1.503 1.662 1.598 1.582 1.520 1.600
Afgift af nikkel/cadmium batterier 4 3 1 3 2 2 1 1 1 2
Afgift af pvc og ptalater 23 22 20 18 19 19 18 16 15 0
Afgift af kvælstof 23 19 13 22 15 16 21 15 15 20
Afgift af mineralsk fosfor 52 50 48 49 52 51 52 52 50 50
Afgift af kvælstofoxider(NO) 189 202 443 875 742 823 545 160 160 160
Afgift af visse vækstfremmere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilskud til miljøvenlige lastbiler (EURO 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miljøafgifter i alt 9.609 9.576 9.861 10.655 7.679 8.190 7.688 7.403 7.234 7.255 
Grønne afgifter i alt 69.533 71.145 69.324 73.836 71.279 72.525 72.733 74.242 75.969 76.624
BNP, mia. kr. (i løbende priser)6) 1.810,9 1.846,9 1.895,0 1.929,7 1.981,2 2.027,1 2.066,0 2.149,6 2.205,8 2.282.2
I pct. af BNP (Grønt skattetryk) 3,8 3,9 3,7 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4

Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
* Tal omhandlende 2018 og 2019 er august 2018 skøn.
1) Afgift af gas blev indført i 1979. Afgiften omfattede ledningsført by- og flaskegas (LPG). I 1980 blev flaskegasafgiften opdelt i autogas og anden flaskegas. I 1983 blev afgiften på ledningsført bygas ophævet. Indtægten fra afgift af gas blev bogført sammen med afgift af visse olieprodukter m.v. fra 1998.
2) Naturgasafgiften blev indført i 1996. Afgiften omfatter naturgas, bygas mv.
3) Provenuet af afgift af visse olieprodukter er inkl. afgift af gas fra og med 1998, jf. fodnote 2.
4) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med emballageafgiften.
5) Jf. fodnote 4.
6) BNP i markedspriser.