Grønne afgifter 2000 - 2009

Detaljeret tabel over grønne afgifter 2000 - 2009

Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 ]
Retur til: Det grønne skattetryk

Tabel d. Grønne afgifter 2000 - 2009
Mio. kr. i løbende priser 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Energiafgifter mv.
Afgift af stenkul mv. 1.317 1.401 1.508 1.739 1.594 1.464 1.539 1.413 1.471 1.576
Afgift af elektricitet 7.820 7.733 8.241 8.310 8.378 8.427 8.697 8.664 8.697 8.792
Afgift af gas1) - - - - - - - - - -
Naturgasafgift2) 2.647 3.846 3.794 3.597 3.802 3.717 3.678 3.124 3.799 3.555
Afgifter af visse olieprodukter3) 6.642 7.029 7.141 7.444 7.713 8.029 8.204 8.548 8.763 8.953
Afgift af benzin 10.074 10.151 10.432 10.420 10.282 9.524 9.256 9.209 8.876 8.736
Energiafgifter i alt 28.499 30.160 31.115 31.510 31.768 31.161 31.375 30.957 31.605 31.612
Afgifter vedr. motorkøretøjer
Vægtafgift/ brændstofforbrugsafgift 6.930 7.406 7.943 8.017 8.334 8.693 9.221 8.712 10.544 9.827
Registreringsafgift 14.122 12.358 14.487 12.839 16.799 21.109 23.731 24.321 20.031 12.001
Ansvarsforsikringsafgift 1.450 1.526 1.821 1.923 1.999 2.040 2.125 2.097 2.040 1.855
Vejbenyttelsesafgift 307 317 331 328 396 456 457 473 412 428
Motorkøretøjsafgifter i alt 22.809 21.606 24.582 23.107 27.528 32.297 35.535 36.603 33.027 24.112
Miljøafgifter
CO-afgift 4.819 4.844 4.728 4.809 4.836 5.072 5.121 5.091 5.076 5.019
Afgift af svovl (SO) 198 108 119 195 118 78 69 103 86 71
Afgift af engangsservice4) 65 27 - - - - - - - -
Afgift af emballage5) 772 845 971 951 921 935 1.003 1.073 1.078 1.019
Afgift vedr. CFC 0 44 58 55 52 53 61 48 57 55
Afgift af klorerede opløsningsmidler mv. 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) 375 359 371 398 423 412 365 445 572 440
Afgift af affald 999 1.069 1.090 916 1.005 1.087 1.143 1.239 1.127 1.024
Afgift af råstofmaterialer 182 168 157 154 161 195 223 219 201 131
Afgift af spildevand 276 284 265 187 197 211 179 181 222 199
Afgift af ledningsført vand 1.555 1.414 1.432 1.416 1.430 1.389 1.378 1.380 1.385 1.372
Afgift af nikkel/cadmium batterier 23 20 21 14 22 23 24 17 12 6
Afgift af pvc og ptalater 26 67 60 51 43 44 44 43 37 26
Afgift af kvælstof 29 28 27 26 27 25 25 28 23 21
Afgift af mineralsk fosfor - - - - - 32 47 52 39 36
Afgift af visse vækstfremmere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilskud til miljøvenlige lastbiler (EURO 3) - 0 - 19 0 0 0 0 0 0 0
Miljøafgifter i alt 9.321 9.277 9.281 9.174 9.236 9.558 9.682 9.918 9.916 9.419
Grønne afgifter i alt 60.629 61.044 64.978 63.791 68.531 73.016 76.592 76.478 74.548 65.143
BNP, mia. kr. (i markedspriser) 1.326,9 1.371,5 1.410,3 1.436,8 1.505,2 1.586,5 1.682,7 1.739,3 1.797,5 1.722,1
I pct. af BNP (Grønt skattetryk) 4,6 4,5 4,6 4,4 4,6 4,6 4,6 4,4 4,1 3,8

Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet.
1) Indtægten fra afgift af gas bogføres sammen med afgift af visse olieprodukter mv. fra 1998.
2) Naturgasafgiften blev indført i 1996. Afgiften omfatter naturgas, bygas mv.
3) Provenuet af afgift af visse olieprodukter er inkl. afgift af gas fra og med 1998, jf. fodnote 1.
4) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med emballageafgiften.
5) Jf. fodnote 4.