Grønne afgifter 1990 - 1999

Detaljeret tabel over grønne afgifter 1990 - 1999

Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 ]
Retur til: Det grønne skattetryk

Tabel c. Grønne afgifter 1990 - 1999
Mio. kr. i løbende priser 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Energiafgifter mv.
Afgift af stenkul mv. 851 892 797 738 592 602 651 703 787 1.143
Afgift af elektricitet 4.380 4.336 3.938 3.562 4.139 4.482 5.167 5.726 6.979 7.529
Afgift af gas1) 39 41 15 43 47 50 69 44 - -
Naturgasafgift2) - - - - - - 6 37 122 1.345
Afgifter af visse olieprodukter3) 3.136 3.507 3.791 4.749 4.945 5.411 5.897 5.854 6.242 6.674
Afgift af benzin 5.744 5.446 5.651 5.611 6.121 7.387 8.219 8.541 8.834 9.875
Energiafgifter i alt 14.151 14.222 14.192 14.704 15.844 17.931 20.007 20.905 22.963 26.566
Afgifter vedr. motorkøretøjer
Vægtafgift/brændstofforbrugsafgift 4.363 4.548 4.210 4.224 4.267 4.404 4.918 5.172 5.441 6.465
Registreringsafgift 8.007 8.256 8.532 7.998 13.312 14.967 15.363 16.366 18.288 16.781
Ansvarsforsikringsafgift 933 894 855 856 894 944 1.068 1.336 1.339 1.430
Vejbenyttelsesafgift - - - - 223 289 262 270 283 295
Motorkøretøjsafgifter i alt 13.303 13.698 13.597 13.077 18.695 20.604 21.611 23.144 25.351 24.970
Miljøafgifter
CO-afgift - - 1.399 3.177 3.318 3.210 3.693 3.930 4.140 4.516
Afgift af svovl (SO) - - - - - - 297 396 375 481
Afgift af engangsservice 74 68 62 58 56 61 59 56 56 60
Afgift af emballage 399 433 462 332 439 479 516 513 808 745
Afgift vedr. CFC 27 13 22 7 5 2 0 0 0 0
Afgift af klorerede opløsningsmidler mv. - - - - - - 3 3 2 2
Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) 13 11 10 12 10 11 282 235 298 445
Afgift af visse vækstfremmere - - - - - - - - 16 14
Afgift af affald 404 473 454 529 571 619 601 867 889 981
Afgift af råstofmaterialer 129 141 140 120 122 135 135 145 157 184
Afgift af spildevand - - - - - - - 140 273 314
Afgift af ledningsført vand - - - - 295 654 970 1.279 1.544 1.482
Afgift af nikkel/cadmium batterier - - - - - - 34 35 29 25
Afgift af kvælstof - - - - - - - - 8 34
Miljøafgifter i alt 1.046 1.139 2.548 4.234 4.816 5.169 6.588 7.599 8.595 9.282
Grønne afgifter i alt 28.499 29.059 30.337 32.015 39.355 43.705 48.206 51.648 56.908 60.818
BNP, mia. kr. (i markedsriser) 855,6 890,6 923,0 928,5 993,3 1.036,5 1.088,0 1.146,1 1.186.0 1.241,5
I pct. af BNP (Grønt skattetryk) 3,3 3,3 3,3 3,4 4,0 4,2 4,4 4,5 4,8 4,9

Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet.
1) Afgift af gas blev indført i 1979. Afgiften omfattede ledningsført by- og flaskegas ( LPG ). I 1980 blev flaskegas afgiften opdelt i autogas og anden flaskegas. I 1983 blev afgiften på ledningsført bygas ophævet. Indtægten fra afgift af gas blev bogført sammen med afgift af visse olieprodukter mv. fra 1998.
2) Naturgasafgiften blev indført i 1996. Afgiften omfatter naturgas, bygas mv.
3) Provenuet af afgift af visse olieprodukter er inkl. afgift af gas fra og med 1998, jf. fodnote 1.