Grønne afgifter 1980 - 1989

Detaljeret tabel over grønne afgifter 1980 - 1989

Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 ]
Retur til: Det grønne skattetryk

Tabel b. Grønne afgifter 1980 - 1989
Mio. kr. i løbende priser 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Energiafgifter mv.
Afgift af stenkul mv. - - 45 159 174 198 548 954 917 793
Afgift af elektricitet 1.213 1.416 1.467 1.790 1.862 1.984 3.379 4.304 4.410 4.246
Afgift af gas1) 63 47 101 94 61 45 102 107 61 54
Afgifter af visse olieprodukter 1.591 1.555 1.524 1.337 1.328 1.370 4.295 5.638 4.135 3.438
Afgift af benzin 3.690 3.593 3.802 4.185 4.385 4.447 6.487 7.117 7.180 6.950
Energiafgifter i alt 6.557 6.611 6.939 7.564 7.810 8.043 14.810 18.120 16.704 15.481
Afgifter vedr. motorkøretøjer
Vægtafgift/
brændstofforbrugsafgift
2.888 2.833 2.830 2.893 3.033 3.203 3.409 3.543 3.593 3.635
Registreringsafgift 3.049 3.205 4.312 6.468 8.914 10.972 13.500 10.288 8.261 7.376
Ansvarsforsikringsafgift 476 435 450 496 542 602 748 863 924 947
Motorkøretøjsafgifter i alt 6.412 6.472 7.593 9.857 12.489 14.777 17.657 14.694 12.779 11.957
Miljøafgifter
Afgift af engangsservice - - 8 21 24 25 28 28 32 73
Emballageafgift 100 117 116 152 143 198 199 198 215 404
Afgift vedr. CFC - - - - - - - - - - 4
Afgift af bekæmpelsesmidler (pesticider) - - 3 11 10 10 10 11 13 13
Afgift af råstofmaterialer 16 13 10 10 13 16 18 21 22 20
Miljøafgifter i alt 116 130 138 194 190 249 256 258 282 506
Grønne afgifter i alt 13.085 13.213 14.669 17.615 20.488 23.069 32.723 33.071 29.764 27.944
BNP (i markedsriser) 373.785 407.791 464.467 512.541 565.284 615.100 666.100 699.900 732.100 788.600
I pct. af BNP (Grønt skattetryk) 3,5 3,2 3,2 3,4 3,6 3,8 4,9 4,7 4,1 3,5

Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet.
1) Afgift af gas blev indført i 1979. Afgiften omfattede ledningsført by- og flaskegas ( LPG ). I 1980 blev flaskegas afgiften opdelt i autogas og anden flaskegas. I 1983 blev afgiften på ledningsført bygas ophævet.