Grønne afgifter 1970 - 1979

Detaljeret tabel over grønne afgifter 1970 - 1979

Gå til: [ 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 ]
Retur til: Det grønne skattetryk

Tabel a. Grønne afgifter 1970 - 1979
Mio. kr. i løbende priser 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Energiafgifter mv.
Afgift af elektricitet - - - - - - - 179 355 666
Afgift af gas - - - - - - - - - 41
Afgifter af visse olieprodukter - - - - - - - 120 426 1.037
Afgift af benzin 1.468 1.528 1.616 1.753 1.681 1.845 2.178 2.756 3.044 3.325
Energiafgifter i alt 1.468 1.528 1.616 1.753 1.681 1.845 2.178 3.055 3.825 5.069
Afgifter vedr. motorkøretøjer
Vægtafgift/
brændstofforbrugsafgift
964 1.001 1.054 1.174 1.434 1.673 2.039 2.701 2.834 2.921
Registreringsafgift 1.521 1.466 1.666 2.490 1.630 2.371 4.067 4.121 4.396 4.789
Ansvarsforsikringsafgift - - - - - 121 331 402 422 475
Motorkøretøjsafgifter i alt 2.484 2.468 2.720 3.664 3.064 4.165 6.437 7.224 7.652 8.184
Miljøafgifter
Emballageafgift1) - - - - - - - - 52 98
Afgift af råstofmaterialer - - - - - - - - - 8
Miljøafgifter i alt - - - - - - - - 52 106
Grønne afgifter i alt 3.952 3.996 4.336 5.417 4.745 6.010 8.615 10.279 11.529 13.359
BNP (i markedsriser) 118.627 131.120 150.729 172.860 193.629 216.256 251.214 279.310 311.376 346.892
I pct. af BNP (Grønt skattetryk) 3,3 3,0 2,9 3,1 2,5 2,8 3,4 3,7 3,7 3,9

Kilde: Statsregnskabet ( SRC ), Skatteministeriet; Skatter og Afgifter, Danmarks Statistik; Økonomisk Oversigt, Økonomiministeriet; Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet.
1) Afgift af gas blev indført i 1979. Afgiften omfattede ledningsført by- og flaskegas ( LPG ). I 1980 blev flaskegas afgiften opdelt i autogas og anden flaskegas.