Provenu og skattestruktur

Hvor meget opkræves der hvert år i skatter og afgifter? Hvor stort er provenuet fra fx personskatter, moms og de forskellige punktafgifter? Her findes opgørelser af de samlede indtægter fra skatter og afgifter, skattetrykket og skattestrukturen.