Indtægtslister

Indtægtslisterne er månedsvise opgørelser af indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens § 38. Her findes indtægtslisterne for hver måned tilbage til 2002.

Eventuel henvendelse kan ske til chefkonsulent Tor Christensen (afgifter) eller fuldmægtig Mads Bertelsen (skatter) på tlf. 33 92 33 92