Indtægtslister

Indtægtslisterne er månedsvise opgørelser af indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens § 38. Her findes indtægtslisterne for hver måned tilbage til 2002.