Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3b - familier - ægtepar

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for familier bestående af ægtepar

Tabel 3b. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2016. Familier - ægtepar.
Indkomstinterval Indkomstgrundlag
for kommuneskat og sundhedsbidrag.
Skattepligtig indkomst.
Indkomstgrundlag
for bundskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
Indkomstgrundlag
for topskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
> 41.900 kr./83.800 kr.
Personlig indkomst
før fradrag af
AM-bidrag
Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
Negativ 3 -0,8 -302,8 1 -0,5 -454,8 0 0,0 - 1 -0,5 -506,6
0 - 25.000 2 0,0 6,3 3 0,0 3,6 4 0,0 2,1 2 0,0 4,1
25.001 - 50.000 1 0,0 37,7 1 0,0 36,6 1 0,0 36,9 1 0,0 36,4
50.001 - 75.000 1 0,1 64,4 1 0,0 63,8 1 0,0 63,5 1 0,0 62,8
75.001 - 100.000 2 0,2 88,7 1 0,1 88,5 1 0,1 89,0 1 0,1 87,4
100.001 - 125.000 2 0,3 113,6 1 0,2 112,4 1 0,2 111,7 1 0,2 112,4
125.001 - 150.000 3 0,4 137,2 2 0,3 138,3 2 0,3 138,4 2 0,3 139,1
150.001 - 175.000 5 0,7 163,1 2 0,4 163,3 2 0,4 163,3 2 0,4 163,0
175.001 - 200.000 6 1,2 187,9 3 0,7 187,8 3 0,7 188,0 4 0,6 187,8
200.001 - 250.000 45 10,0 231,7 30 6,8 233,2 35 7,7 232,4 30 7,5 232,5
250.001 - 300.000 95 25,8 274,5 85 22,9 275,4 85 22,8 275,3 80 22,4 275,2
300.001 - 350.000 80 26,3 325,2 65 20,7 324,9 65 20,6 324,9 60 19,9 324,7
350.001 - 400.000 90 33,3 375,2 65 25,0 374,8 65 24,6 374,6 60 22,6 374,6
400.001 - 500.000 185 82,3 450,1 120 54,8 449,4 120 54,0 449,6 105 48,2 448,4
500.001 - 750.000 340 204,2 607,5 350 222,4 627,4 350 219,7 627,4 310 193,3 632,6
750.001 - 1 mill. 115 97,9 850,0 200 169,3 853,0 195 166,1 852,9 230 197,7 857,0
Over 1 mill. 70 113,9 1.589,2 115 171,3 1.487,5 115 166,2 1.478,9 155 219,6 1.450,6
Alle skattepligtige 1.045 595,7 570,1 1.045 694,3 664,4 1.045 683,3 653,9 1.045 732,3 700,8

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.