Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3 - familier

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for alle familier bestående af enlige og ægtepar

Tabel 3. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2016. Alle familier.
Indkomstinterval Indkomstgrundlag
for kommuneskat og sundhedsbidrag.
Skattepligtig indkomst.
Indkomstgrundlag
for bundskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
Indkomstgrundlag
for topskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
> 41.900 kr./83.800 kr.
Personlig indkomst
før fradrag af
AM-bidrag
Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
Negativ 28 -1,4 -53,4 6 -0,7 -193,0 0 0,0 - 6 -0,7 -198,0
0 - 25.000 112 0,9 7,9 123 0,8 6,5 124 0,7 6,0 122 0,7 6,3
25.001 - 50.000 86 3,2 37,4 81 2,9 37,3 76 2,8 37,3 76 2,8 37,2
50.001 - 75.000 106 6,9 64,7 96 6,2 65,0 96 6,1 65,2 91 6,0 65,2
75.001 - 100.000 107 9,5 87,2 91 7,9 87,0 91 7,7 87,0 86 7,4 86,8
100.001 - 125.000 127 14,4 113,2 96 11,0 113,1 96 11,1 113,1 91 10,4 112,9
125.001 - 150.000 198 26,9 138,2 167 23,3 138,4 182 25,0 139,0 177 24,4 139,1
150.001 - 175.000 320 51,5 164,0 277 45,8 164,7 277 45,3 164,6 267 44,4 164,8
175.001 - 200.000 271 50,1 186,9 233 44,1 186,9 233 43,5 187,1 234 43,7 187,0
200.001 - 250.000 425 94,6 224,0 340 75,6 223,8 335 74,2 223,9 305 68,9 223,6
250.001 - 300.000 385 104,3 273,7 355 97,6 275,4 355 96,7 275,5 310 85,5 275,4
300.001 - 350.000 260 83,9 323,6 310 100,9 324,2 310 99,8 324,2 290 95,4 324,6
350.001 - 400.000 195 72,1 374,0 240 90,8 373,5 240 89,8 373,5 255 94,7 373,9
400.001 - 500.000 285 127,1 424,3 300 135,4 445,1 305 134,1 445,2 330 148,3 444,4
500.001 - 750.000 400 240,0 604,0 455 284,0 617,5 455 280,9 617,6 450 276,3 617,4
750.001 - 1 mill. 130 108,8 849,5 220 185,1 852,7 215 181,9 852,7 255 217,7 856,5
Over 1 mill. 80 129,4 1.600,0 125 190,5 1.499,7 125 186,3 1.495,2 170 242,0 1.461,9
Alle skattepligtige 3.515 1.122,2 319,3 3.515 1.301,2 370,2 3.515 1.285,9 365,8 3.515 1.367,9 389,2

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.