Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 1 - personer

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for personer

Tabel 1. Fordeling af indkomster og beskatningsgrundlag i 2016. Alle personer.
Indkomstinterval Indkomstgrundlag
for kommuneskat og sundhedsbidrag.
Skattepligtig indkomst.
Indkomstgrundlag
for bundskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
Indkomstgrundlag
for topskat.
Personlig indkomst
+ positiv nettokap.indk.
> 41.900 kr./83.800 kr.
Personlig indkomst
før fradrag af
AM-bidrag
Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns. Antal I alt Gns.
Kr. 1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
1.000 Mia. kr. 1.000
kr.
Negativ 50 -2,1 -44,3 10 -1,0 -103,3 10 -1,0 -103,9 10 -1,0 -104,4
0- 25.000 420 2,4 5,7 440 2,3 5,3 440 2,2 5,1 435 2,2 5,1
25.001- 50.000 135 4,9 36,5 120 4,5 36,4 125 4,5 36,4 120 4,4 36,4
50.001- 75.000 135 8,8 64,3 120 7,6 64,7 120 7,7 64,9 115 7,5 64,9
75.001-100.000 165 14,3 87,7 125 11,0 87,6 125 11,1 87,6 120 10,6 87,4
100.001-125.000 275 31,2 113,8 215 24,7 114,0 230 25,9 113,8 220 24,9 113,8
125.001-150.000 385 52,7 137,3 350 48,5 137,4 360 49,8 137,7 355 48,7 137,7
150.001-175.000 465 75,4 163,7 385 63,6 164,1 385 62,8 164,0 375 61,3 164,1
175.001-200.000 425 79,2 187,0 340 63,9 187,2 340 63,7 187,3 335 62,4 187,2
200.001-250.000 690 153,2 224,1 515 115,5 223,8 505 113,4 223,9 445 98,9 223,2
250.001-300.000 585 158,9 273,9 530 145,4 275,9 530 144,9 275,9 435 119,6 275,7
300.001-350.000 400 127,7 323,2 525 170,2 324,3 520 168,5 324,3 480 156,5 324,8
350.001-400.000 250 92,8 373,4 390 146,4 373,4 390 145,6 373,3 420 157,8 374,0
400.001-500.000 260 115,0 442,7 440 195,9 443,2 440 194,8 443,2 530 234,6 444,1
500.001-750.000 190 110,6 591,6 295 174,8 588,8 290 170,1 589,2 380 224,6 589,0
750.001- 1 mill. 45 37,2 851,0 65 53,7 846,6 60 51,6 846,5 80 67,6 848,5
Over 1 mill. 35 60,0 1.729,1 45 74,0 1.674,2 40 70,2 1.662,8 55 87,3 1.642,2
Alle skattepligtige 4.910 1.122,2 230,1 4.910 1.301,0 264,4 4.910 1.285,7 262,2 4.910 1.368,0 278,9

Anm.: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.