Skatteministeriet

Indkomstfordeling

Hvor meget betaler danske familier i gennemsnit i skat? Hvor mange personer og familier tjener mere end 300.000 kr.? Hvor mange har en marginalskat over 50 pct.? Hvordan ser indkomst­fordelingen ud for samtlige danske familier? Denne type oplysninger findes på siderne i kategorien Indkomstfordeling

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indkomstfordeling

På disse sider belyses skatte­systemets fordelings­mæssige virkninger for de ca. 4,6 millioner skatte­pligtige danskere fra forskellige vinkler.

De fordelings­statistiske oplysninger er udarbejdet i Skatte­ministeriet ved hjælp af Lovmodellen. Forde­lingsana­lyserne er hovedsageligt baseret på opregnede indkomst- og fradrags­oplysninger mv. for en stikprøve på ca. 3 pct. af befolkningen eller knap 150.000 personer.

19. december 2018

Bund-, mellem- og topskatteydere

Personbeskatning Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2016

1. marts 2016

Gennemsnitsskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige skattebetaling for alle skattepligtige og for socioøkonomiske grupper

1. marts 2016

Marginalskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Fordeling Den gennemsnitlige marginalskat - skattebelastningen på en ekstra tjent krone - for socioøkonomiske grupper

15. februar 2016

Fordelingsprofilen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt på indkomstintervaller for de forskellige beskatningsgrundlag mv.

15. februar 2016

Progressionen i indkomstskattesystemet i 2016

Fordeling Fordelingen af indkomster og skatter for samtlige ca. 4,9 mio. skattepligtige danskere

15. februar 2016

Kapitalindkomst - indkomstfordeling i 2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst og alder

15. februar 2016

Skattepligtige fordelt på skattetyper 2014-2016

Fordeling Samtlige skattepligtige fordelt efter hvor mange der betaler de forskellige typer skatter

15. februar 2016

Indkomster - fordelingstabeller 2016 - oversigt

Fordeling Detaljerede fordelingstabeller på person- og familieniveau

15. februar 2016

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 1 - personer

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for personer

15. februar 2016

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 2 - personer

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for personer

15. februar 2016

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3 - familier

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for alle familier bestående af enlige og ægtepar

15. februar 2016

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3b - familier - ægtepar

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for familier bestående af ægtepar

15. februar 2016

Indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 - Tabel 3a - familier - enlige

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og beskatningsgrundlag i 2016 for familier bestående af enlige

15. februar 2016

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 4 - familier

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for familier bestående af enlige og ægtepar

15. februar 2016

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 4a - familier - enlige

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for familier bestående af enlige

15. februar 2016

Indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 - Tabel 4b - familier - ægtepar

Detaljerede fordelingstabeller for indkomster og fradrag samt skat og AM-bidrag i 2016 for familier bestående af ægtepar