Skatteministeriet
15. marts 2017

Skattetryk - en international sammenligning

Skattetryk International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2015

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattetryk - en international sammenligning

Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte forskellige familietyper i 18 udvalgte OECD-lande. Beregningerne tager hensyn til de samlede skatter på arbejde - dvs. både indkomstskatter og lønafhængige skatter betalt af såvel arbejdstagere som arbejdsgivere. I tabel tre og fire er yderligere inddraget de indirekte skatter i form af moms og afgifter. Disse tabeller giver således et billede af den samlede beskatning af arbejdsindkomsten.

Tabellerne er en opdatering af udvalgte tabeller fra artiklen Beskatning af arbejdskraft, som er trykt i tidsskriftet Skaτ december 2002. Der henvises til artiklen for en redegørelse af, hvordan skattebelastningen på arbejde beregnes og for en diskussion af en række kritikpunkter og svagheder ved internationale sammenligninger.

Tabellerne bygger på internationalt sammenlignelige tal fra OECD. Tabellerne her på siden vil blive løbende opdateret i takt med nye tal fra OECD.

I figurerne efter hver tabel er vist den internationale sammenligning for 3 udvalgte familietyper. En enlig uden børn, der har en løn på hhv. 67, 100 og 167 pct. af gennemsnitsindkomsten.

Tabel 1. Den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst i 2015 for otte forskellige familietyper i 18 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 49,5 55,3 60,7 35,8 40,4 41,4 48,1 47,7
Danmark 34,3 36,4 42,4 7,6 26,0 29,8 31,8 34,5
Finland 38,3 43,9 49,7 28,3 39,3 36,5 38,9 39,9
Frankrig 43,5 48,5 54,3 35,9 40,5 37,9 43,1 43,7
Irland 21,6 27,5 38,8 -18,6 9,5 14,0 19,8 20,3
Luxembourg 31,1 38,3 45,2 7,1 15,9 20,3 26,0 29,4
Nederlandene 31,0 36,2 41,5 8,8 30,6 27,6 29,7 32,2
Norge 33,6 36,6 42,4 22,1 31,9 31,1 33,2 33,9
Portugal 36,2 42,1 48,0 25,2 30,7 31,1 35,6 36,1
Slovakiet 38,8 41,3 43,4 27,2 28,4 31,7 35,7 37,6
Spanien 36,0 39,6 44,2 24,1 33,8 35,6 36,4 36,7
Storbritannien 26,0 30,8 37,3 5,4 26,3 22,4 26,2 25,9
Sverige 40,7 42,7 51,0 33,4 37,8 37,3 39,0 41,0
Tjekkiet 39,9 42,8 45,1 24,5 26,6 32,7 35,4 40,5
Tyskland 45,3 49,4 51,3 30,8 34,0 38,7 42,3 45,2
Ungarn 49,0 49,0 49,0 27,2 35,3 38,7 40,8 49,0
USA 29,5 31,7 36,4 12,1 20,7 24,7 26,6 29,5
Østrig 45,0 49,5 52,2 29,3 39,0 38,4 42,1 45,4

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015.
Note: En negativ gennemsnitsskat opstår, fordi skatteværdien af de samlede fradrag overstiger de samlede skattebetalinger.
1. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 1. Den direkte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2015, procent
direktegenslavtl_2015 direktegensgennl_2015 direktegenshøjtl_2015

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.

Tabel 2. Den marginale direkte skat på arbejdsindkomst i 2015 for otte forskellige familietyper i 18 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 66,3 66,3 68,5 66,3 66,3 66,3 65,5 66,3
Danmark 39,7 42,0 55,8 38,1 42,0 42,0 42,0 42,0
Finland 54,5 55,5 58,5 54,5 56,2 56,2 56,2 55,5
Frankrig 67,2 59,3 59,8 57,5 43,5 43,5 56,4 56,4
Irland 37,7 55,8 55,8 67,9 37,7 37,7 37,7 37,7
Luxembourg 46,2 55,5 55,5 50,4 39,4 44,5 53,0 44,5
Nederlandene 46,7 46,7 52,1 49,0 46,7 46,7 46,7 46,7
Norge 42,7 50,6 53,3 42,7 50,6 50,6 50,6 50,6
Portugal 53,9 53,9 60,8 39,8 39,8 39,8 51,1 53,9
Slovakiet 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
Spanien 45,6 49,9 38,0 42,0 45,6 49,9 49,9 49,9
Storbritannien 40,2 40,2 49,0 76,3 40,2 40,2 40,2 40,2
Sverige 45,5 48,3 67,3 45,5 48,3 48,3 48,3 48,3
Tjekkiet 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6
Tyskland 55,6 60,2 44,3 53,6 52,3 55,3 57,7 55,6
Ungarn 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
USA 34,3 43,6 43,6 50,4 34,3 34,3 34,3 34,3
Østrig 56,8 60,5 42,2 56,8 60,5 60,5 60,5 60,5

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015.
1. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 2. Den marginale direkte skat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2015, procent
direktemarglavtl_2015 direktemarggennl_2015 direktemarghøjtl_2015

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.

Tabel 3. Den sammensatte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst i 20151) for otte forskellige familietyper i 18 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 58,1 62,9 67,4 46,7 50,6 51,4 57,0 56,6
Danmark 51,4 53,0 57,4 31,6 45,2 48,1 49,6 51,5
Finland 52,7 56,9 61,4 45,0 53,4 51,2 53,1 53,9
Frankrig 53,4 57,5 62,3 47,1 50,9 48,8 53,1 53,6
Irland 37,0 41,7 50,8 4,6 27,2 30,8 35,5 35,9
Luxembourg 49,6 54,8 59,9 32,0 38,5 41,7 45,9 48,3
Nederlandene 44,9 49,0 53,3 27,1 44,5 42,2 43,9 45,9
Norge 48,9 51,2 55,6 40,1 47,6 47,0 48,6 49,2
Portugal 47,2 52,1 56,9 38,1 42,7 43,0 46,7 47,1
Slovakiet 48,5 50,7 52,4 38,8 39,8 42,5 45,9 47,5
Spanien 45,2 48,3 52,2 35,1 43,4 44,9 45,6 45,8
Storbritannien 37,2 41,3 46,8 19,7 37,5 34,2 37,3 37,1
Sverige 54,6 56,1 62,4 49,0 52,3 51,9 53,2 54,8
Tjekkiet 51,5 53,8 55,7 39,1 40,8 45,7 47,9 51,9
Tyskland 54,5 57,9 59,5 42,5 45,1 49,0 52,0 54,4
Ungarn 63,8 63,8 63,8 48,3 54,0 56,4 57,9 63,8
USA 32,6 34,7 39,2 16,0 24,2 28,0 29,9 32,6
Østrig 55,6 59,3 61,5 43,1 50,8 50,3 53,3 56,0

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015, OECD Revenue Statistics 1965-2014, 2015 Edition.
1. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den sammensatte skattebelastning, er for 2013.
2. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 3. Den sammensatte gennemsnitsskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2015, procent
sammensatgenslavtl_2015 sammensatgensgennl_2015 sammensatgenshøjtl_2015

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015, OECD Revenue Statistics 1965-2014, 2015 Edition.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.

Tabel 4. Den sammensatte marginalskat på arbejdsindkomst i 20151) for otte forskellige familietyper i 18 udvalgte OECD-lande i procent
  Enlig Enlig Enlig Enlig Gift Gift Gift Gift
  Uden børn Uden børn Uden børn 2 børn 2 børn 2 børn 2 børn Uden børn
  671) 100 167 67 100-0 100-33 100-67 100-33
Belgien 72,0 72,0 73,9 72,0 72,0 72,0 71,4 72,0
Danmark 55,4 57,1 67,3 54,2 57,1 57,1 57,1 57,1
Finland 65,1 65,8 68,1 65,1 66,4 66,4 66,4 65,8
Frankrig 73,0 66,4 66,9 64,9 53,4 53,4 64,0 64,0
Irland 49,9 64,4 64,4 74,2 49,9 49,9 49,9 49,9
Luxembourg 60,6 67,5 67,5 63,7 55,7 59,4 65,6 59,4
Nederlandene 57,4 57,4 61,7 59,3 57,4 57,4 57,4 57,4
Norge 55,9 62,0 64,0 55,9 62,0 62,0 62,0 62,0
Portugal 61,9 61,9 67,6 50,2 50,2 50,2 59,5 61,9
Slovakiet 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1
Spanien 53,4 57,1 47,0 50,4 53,4 57,1 57,1 57,1
Storbritannien 49,3 49,3 56,7 79,9 49,3 49,3 49,3 49,3
Sverige 58,3 60,3 74,9 58,3 60,3 60,3 60,3 60,3
Tjekkiet 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5
Tyskland 63,1 66,9 53,7 61,4 60,3 62,8 64,8 63,0
Ungarn 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8
USA 37,2 46,1 46,1 52,6 37,2 37,2 37,2 37,2
Østrig 65,2 68,2 53,4 65,2 68,2 68,2 68,2 68,2

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015, OECD Revenue Statistics 1965-2014, 2015 Edition.
1. Den indirekte skattebelastning, som indgår i beregningen af den sammensatte skattebelastning, er for 2013.
2. Værdien angiver den procentvise andel af hver enkelt stiliserede arbejders løn i forhold til det gennemsnitlige lønniveau i en række sektorer. For ægtepar har den ene ægtefælle i alle de stiliserede typer en løn på 100 pct. af gennemsnitsindkomsten, mens den anden har en løn på henholdsvis 0, 33 og 67 pct. af gennemsnittet.

Figur 4. Den sammensatte marginalskat på arbejdsindkomst for tre forskellige familietyper i 2015, procent
sammensatmarglavtl_2015 sammensatmarggennl_2015 sammensatmarghøjtl_2015

Kilde: OECD Taxing Wages 2014/2015, OECD Revenue Statistics 1965-2014, 2015 Edition.
Anm.: Lavtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 67 pct. af gennemsnittet, Gennemsnitslønnede er en enlig uden børn med en løn på 100 pct. af gennemsnittet og Højtlønnede er en enlig uden børn med en løn på 167 pct. af gennemsnittet.