Skatteministeriet
26. januar 2018

Skattetryk - alternative skattetryksmål

Skattetryk Skattetrykket i Danmark 1980-2018 efter tretten forskellige skattetryksmål

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skattetryk - alternative skattetryksmål

De samlede skatter og afgifter målt i forhold til tretten indkomstmål i nationalregn­skabet har siden 1980 udviklet sig som vist i nedenstående figurer. Tallene bag figurerne er vist i tabel 1 a og b.

Udviklingen i de forskellige skattetryksmål 1980-2018
alttryk1-80-18-dec17 alttryk2-80-18-dec17
alttryk3-80-18-dec17 alttryk4-80-18-dec17

Anm.: (f) angiver faktorpriser, (b) angiver basispriser, disp angiver disponibel. Hvor hverken (f) eller (b) er angivet, er indkomstmålet opgjort i markedspriser.

Skattetrykket måles normalt som skatter og afgifter i procent af bruttonational­produktet (BNP) Skattetrykket som det offentliggøres af f.eks. Danmarks Statistik og OECD refererer således til det BNP-baserede mål.

Som supplement til den gængse opgørelse kan skatternes andel af en række afledte indkomstmål opgøres. Indkomstmålene udledes af BNP-begrebet ved at tage højde for forskellige prisniveauer (med eller uden diverse indirekte skatter), overførsler til og fra udlandet samt den samlede nedslidning af kapitalapparatet.

BNP opgøres i markedspriser. Opgøres skattetrykket i forhold til bruttoværditilvæksten (BVT) er der i nævneren fratrukket proportionale indirekte skatter (såsom moms, forbrugsafgifter mv.) og subsidier. BVT opgøres derved i basispriser.

Ved skattetrykket målt i pct. af bruttofaktorindkomsten (BFI) korrigeres der for såvel proportionale som ikke-proportionale (såsom vægtafgifter, ejendomsskat­ter mv.) indirekte skatter og subsidier i indkomstmålet i nævneren. BFI er således opgjort i faktorpriser, dvs. forbrugerpriser eksklusive produktskatter fratrukket produktsubsidier.

Ved skattetrykket målt i pct. af bruttonationalindkomsten (BNI) er nævneren korrigeret for overførsler til og fra udlandet i form af løn, formueindkomst, produktions- og importskatter og -subsidier. Ved skattetrykket målt i pct. af nettonationalindkomsten (NNI) er der desuden korrigeret for nedskrivningen af kapitalapparatet.

Ved skattetrykket målt i pct. af hhv. BNI og NNI i faktorpriser er der i forhold til BNI og NNI i markedspriser - som for BFI - tilmed korrigeret for de proportionale og ikke-proportionale indirekte produktskatter, netto.

Korrigeres BNI og NNI for andre løbende overførsler til EU og udlandet fås den disponible brutto- hhv. nettonationalindkomst.

Der er mere om forskellige skattetryk, herunder fordele, ulemper, begrundelser og forklaringer i tidsskriftet Skat, juni 2001.

Tabel 1 a. Tretten alternative mål for skattetrykket. 1980-2018
År S/BNP
markedspriser
S/BVT
basispriser
S/BFI
faktorpriser
S/BNIP
markedspriser
S/BNI(f)
faktorpriser
S/dispBNI
markedspriser
S/dispBNI(f)
faktorpriser
1980 41,5 48,0 48,4 41,7 48,7 42,3 49,5
1981 41,0 47,5 47,8 41,6 48,5 42,3 49,4
1982 39,8 45,8 45,9 40,7 47,0 41,5 48,1
1983 41,5 47,9 47,8 42,3 48,9 43,2 50,1
1984 42,6 49,3 49,2 43,6 50,6 44,3 51,5
1985 43,9 51,0 51,0 45,0 52,5 45,8 53,6
1986 46,1 54,3 54,5 47,1 55,9 48,1 57,3
1987 46,8 54,7 55,0 47,6 56,2 48,7 57,7
1988 47,2 55,1 55,2 48,2 56,5 49,0 57,7
1989 46,0 53,4 53,3 47,1 54,7 48,0 55,9
1990 44,7 51,5 51,3 45,8 52,8 46,6 53,9
1991 44,0 50,6 50,6 45,2 52,1 46,1 53,3
1992 44,4 51,0 50,6 45,4 51,9 46,3 53,0
1993 45,7 52,3 52,3 46,5 53,3 47,5 54,7
1994 46,8 53,9 53,9 47,5 54,8 48,5 56,2
1995 46,8 54,0 53,9 47,2 54,6 48,2 55,9
1996 46,9 54,5 54,4 47,5 55,2 48,5 56,5
1997 46,9 54,7 54,7 47,6 55,5 48,3 56,5
1998 47,5 55,7 55,9 48,0 56,6 48,8 57,7
1999 48,0 56,3 56,5 48,4 57,0 49,5 58,6
2000 47,0 54,6 54,8 48,0 56,1 49,2 57,8
2001 46,1 53,5 53,8 46,7 54,7 47,7 56,0
2002 45,5 53,0 53,2 46,1 54,0 47,1 55,3
2003 45,7 53,2 53,4 46,0 53,8 47,0 55,2
2004 46,5 54,3 54,5 46,3 54,3 47,5 55,8
2005 48,2 56,7 56,8 47,8 56,3 48,8 57,7
2006 46,6 54,9 55,0 46,1 54,2 47,0 55,5
2007 46,6 54,9 55,0 46,3 54,7 47,3 56,0
2008 44,9 52,3 52,5 44,4 51,8 45,2 52,9
2009 45,1 52,4 52,4 44,7 51,8 45,6 53,0
2010 45,2 52,4 52,5 44,5 51,6 45,4 52,8
2011 45,3 52,4 52,6 44,3 51,3 45,2 52,5
2012 46,0 53,2 53,4 44,9 52,0 45,8 53,2
2013 47,1 54,4 54,8 45,6 52,8 46,5 54,0
2014 49,8 57,4 57,9 48,1 55,5 48,9 56,6
2015 47,4 54,6 55,2 46,0 53,2 46,7 54,2
2016 46,8 54,1 54,6 45,7 53,1 46,3 53,9
2017* 45,7 52,6 53,2 44,5 51,6 45,2 52,5
2018* 44,9 51,7 52,3 43,7 50,8 44,4 51,7

Anm.: De med * markerede tal er prognosetal fra Økonomisk Redegørelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2017.
Kilde: Finansministeriet, ADAM.

Tabel 1 b. Tretten alternative mål for skattetrykket. 1980-2018
År S/BNP
markedspriser
S/NNP
markedspriser
S/NNI
markedspriser
S/NNI(b)
basispriser
S/NNI(f)
faktorpriser
S/dispNNI(b)
basispriser
S/dispNNI(f)
faktorpriser
1980 41,5 48,3 48,6 57,7 58,4 58,9 59,5
1981 41,0 48,1 48,9 58,3 58,7 59,6 60,1
1982 39,8 46,5 47,7 56,4 56,6 58,0 58,2
1983 41,5 48,5 49,5 58,9 58,8 60,7 60,6
1984 42,6 49,7 51,0 60,9 60,8 62,2 62,2
1985 43,9 51,1 52,6 63,0 63,1 64,7 64,7
1986 46,1 53,5 54,9 66,9 67,1 68,9 69,1
1987 46,8 54,5 55,7 67,3 67,7 69,6 70,0
1988 47,2 55,4 56,8 68,6 68,7 70,4 70,5
1989 46,0 54,3 55,8 67,0 66,8 68,8 68,6
1990 44,7 53,0 54,6 65,2 64,9 66,7 66,4
1991 44,0 52,6 54,2 64,6 64,5 66,4 66,3
1992 44,4 53,1 54,5 64,7 64,1 66,5 65,9
1993 45,7 55,0 56,1 66,3 66,3 68,5 68,5
1994 46,8 56,1 57,0 68,0 68,0 70,2 70,1
1995 46,8 56,0 56,7 67,7 67,6 69,7 69,5
1996 46,9 56,1 56,9 68,4 68,2 70,4 70,2
1997 46,9 56,2 57,1 69,0 69,0 70,5 70,5
1998 47,5 56,9 57,6 70,2 70,5 72,0 72,2
1999 48,0 57,6 58,2 70,7 71,0 73,1 73,4
2000 47,0 56,1 57,5 69,3 69,6 71,8 72,2
2001 46,1 55,3 56,2 67,7 68,2 69,7 70,2
2002 45,5 54,9 55,7 67,2 67,6 69,4 69,8
2003 45,7 55,4 55,8 67,3 67,7 69,4 69,8
2004 46,5 56,3 56,0 67,5 68,0 69,9 70,4
2005 48,2 58,0 57,4 69,9 70,1 72,2 72,3
2006 46,6 55,9 55,1 67,1 67,2 69,0 69,1
2007 46,6 56,2 55,9 68,3 68,4 70,3 70,4
2008 44,9 54,9 54,1 65,3 65,6 67,0 67,3
2009 45,1 55,2 54,5 65,4 65,5 67,4 67,5
2010 45,2 54,9 53,9 64,4 64,6 66,3 66,5
2011 45,3 54,9 53,5 63,9 64,1 65,7 65,9
2012 46,0 55,7 54,3 64,7 64,9 66,6 66,8
2013 47,1 56,9 54,8 65,0 65,5 66,9 67,4
2014 49,8 59,9 57,4 67,7 68,4 69,3 70,0
2015 47,4 56,8 54,8 64,7 65,4 66,1 66,9
2016 46,8 56,1 54,5 64,5 65,4 65,8 66,7
2017* 45,7 54,6 53,0 62,6 63,4 63,9 64,7
2018* 44,9 53,6 52,0 61,4 62,3 62,9 63,7

Anm.: De med * markerede tal er prognosetal fra Økonomisk Redegørelse, Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2017.
Kilde: Finansministeriet, ADAM.