Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

6. Pensionsindskuddenes størrelse

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
6. Pensionsindskuddenes størrelse

Pensionsindskuddenes størrelse fremgår af figur 7, der viser det samlede pensionsindskud inkl. ATP fordelt efter indskuddets størrelse, samt hvor meget det gennemsnitlige indskud udgør i pct. af den gennemsnitlige indkomst i hvert interval.

Figur 7. Samlet indskud inkl. ATP samt indskud i pct. af indkomst
fordelt efter indskuddets størrelse i 2005

Samlet indskud inkl. ATP samt indskud i pct. af indkomst

Over halvdelen eller ca. 60 pct. af dem, der foretog indskud på en pensionsordning i 2005, indbetalte mere end 5 pct. af indkomsten, jf. tabel 5, hvor samtlige personer med indskud på pensionsopsparing inkl. ATP er fordelt efter, hvor stor en andel af indkomsten, der opspares.

Tabel 5. Samlet indskud på pensionsordninger i pct. af indkomsten i 2005
Pensionsindbetaling i pct. af indkomsten1) Antal personer Gns. indkomst Gns. indskud
  (1.000) Pct. Kr. Kr.
Med 0 eller negativ indkomst 7 0 -95.618 19.718
0,1 - 1,0pct. 401 13 196.299 1.214
1,1 - 2,0 pct. 409 13 178.953 2.746
2,1 - 3,0 pct. 197 6 189.081 4.754
3,1 - 4,0pct. 147 5 211.314 7.454
4,1 - 5,0 pct. 100 3 248.672 11.322
5,1 - 7,5 pct. 266 8 300.980 19.419
7,6 -10,0 pct. 641 20 332.025 29.551
10,1 - 15,0 pct. 698 22 371.787 44.615
over 15 pct. 306 10 439.194 127.069
I alt 3.174 100 293.534 31.222

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2005.
1) Personlig indkomst før pensionsindskud og AM tillagt positiv nettokapitalindkomst.

 

I gennemsnit indbetalte pensionsopsparerne 10,6 pct. af indkomsten. Det fremgår også af tabellen, at jo højere indkomsten er, jo mere bliver der lagt til side til pensionisttilværelsen.

Indbetalingsprocenter eller bidragsprocenter på arbejdsmarkedspensionerne på de store overenskomstområder opgøres ofte efter en lidt anden metode end i denne analyse. Idet den pensionsgivende løn på overenskomstområderne normalt opgøres inklusiv arbejdsgiverens bidrag, bliver bidraget i procent af lønnen noget højere, end den tilsvarende vil være i denne analyse. Da der yderligere i denne analyses indkomstbegreb medregnes positiv nettokapitalindkomst, og pensionsindskuddene er opgjort efter fradrag af AM-bidrag, kan indbetalingsprocenterne derfor ikke umiddelbart sammenlignes med de førnævnte opgørelser.

I tabel 6 og figur 8 er vist pensionsopsparingen fordelt på arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger samt ATP efter personernes samlede indbetaling i 2005.

Tabel 6. Indskud på arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger samt ATP fordelt efter indskuddenes samlede størrelse i 2005
Samlet pensions­indbetaling Arbejdsgiveradmini-strerede ordninger Privattegnede ordninger ATP Pensionsindskud i alt ekskl. ATP
Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud
Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr.
Under 5.000 170 2.210 138 2.217 1.101 2.116 296 2.373
5.001 - 10.000 119 6.826 72 5.999 153 2.576 169 7.373
10.001 - 15.000 124 11.647 52 8.262 140 2.562 149 12.581
15.001 - 20.000 168 16.723 52 8.847 178 2.484 184 17.722
20.001 - 25.000 243 21.569 67 7.486 248 2.411 253 22.628
25.001 - 50.000 791 31.463 360 13.653 820 2.175 854 34.900
50.001 - 100.000 288 54.294 162 30.922 295 2.160 309 66.943
Over 100.000 91 199.290 75 144.452 93 2.265 110 264.307
I alt 1.994 34.783 978 23.439 3.027 2.234 2.324 39.722

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.

 

Figur 8. Sammensætningen af pensionsindskud fordelt efter indskuddenes
størrelse i 2005

Sammensætningen af pensionsindskud fordelt efter indskuddenes størrelse i 2005

 

For personer med indskud under 10.000 kr. udgør ATP -indbetalinger en relativt stor andel af indbetalingen. Arbejdsgiveradministrerede ordninger med løbende udbetaling udgør mindst halvdelen af det samlede indskud for personer med indskud på 10.000 kr. og derover.

For personer med indskud på 50.000 kr. og derover udgør indbetalinger på privattegnede ordninger med løbende og ratevise udbetalinger en stigende andel af det samlede indskud.