Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

2. Hovedtræk af analysen

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
2. Hovedtræk af analysen

Der kan bl.a. drages følgende overordnede konklusioner af analysen:

 • I 2005 indskød næsten 3,2 mio. personer i alt ca. 99 mia. kr. på pensionsopsparingsordninger i Danmark.
 • Knap halvdelen af alle skattepligtige svarende til næsten 2,2 mio. personer foretog indskud på en pensionsordning ud over opsparing i ATP.
 • Ca. 850.000 eller ca. 19 pct. af samtlige skattepligtige indskød i 2005 alene på pensionsordningen i ATP.
 • Godt 1,3 mio. eller ca. 30 pct. af alle skattepligtige foretog ikke indskud på en pensionsordning i 2005.
 • Mere end 80 pct. af personerne med indkomster over 200.000 kr. indbetaler til en pensionsordning, og inddrages yderligere ATP, er andelen over 90 pct.
 • ATP udgør næsten 40 pct. af den samlede pensionsopsparing for personer med indkomster under 200.000 kr., mens ATP udgør ca. 10 pct. eller mindre af pensionsopsparingen for personer med højere indkomster.
 • I indkomstintervallerne mellem 300.000 kr. - 500.000 kr. udgør indskud på arbejdsgiveradministrerede ordninger ca. 60 pct. af de samlede indskud, mens de privattegnede ordninger udgør ca. 20 pct. for disse indkomstgrupper.
 • Blandt de højeste indkomster bliver næsten en tredjedel af indskuddene foretaget på privattegnede ordninger med løbende eller ratevise udbetalinger.
 • For personer med indskud under 5.000 kr. udgør ATP-indbetalinger en relativt stor andel af indbetalingen, mens arbejdsgiveradministrerede ordninger med løbende udbetaling udgør mindst halvdelen af det samlede indskud for personer med indskud på 10.000 kr. og derover.
 • For personer med indskud på 50.000 kr. og derover udgør indbetalinger på privattegnede ordninger med løbende udbetaling en stigende andel af det samlede indskud.
 • Ca. 25.000 personer har i den seneste femårsperiode indskudt mere end 100.000 kr. årligt på en pensionsopsparing.
 • For selvstændigt erhvervsdrivende, pensionister og efterlønsmodtagere m.v. er det de privattegnede ordninger, der udgør den største del af pensionsopsparingen, mens det for topledere og funktionærer er de arbejdsgiveradministrerede ordninger, der er den mest foretrukne form for pensionsopsparing.
 • Der synes kun at være marginale forskelle i opsparingsfrekvensen for kvinder og mænd. Inkl. opsparing i ATP foretog lige under 80 pct. af alle gifte kvinder og mænd indskud til pensionsopsparing i 2005. For ugifte mænd var procenten ca. 70 og for ugifte kvinder lå den på ca. 60 pct.
 • I pct. af indkomsten opsparede ugifte mænd i 2005 et par procent mere end ugifte kvinder, mens opsparingsprocenten for gifte mænd lå et par procent lavere end for gifte kvinder.