Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

1. De samlede pensionsindskud i 2005

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
1. De samlede pensionsindskud i 2005

Tilsammen androg indskuddene i 2005 ca. 99 mia. kr. I 2002, hvor den seneste analyse blev udarbejdet, udgjorde de samlede indbetalinger til pensionsordninger ca. 80 mia. kr.

Analysen tager udgangspunkt i pensionsoplysningerne fra SKATs Centrale Pensionsbidrags System (CPS-registret), hvortil der indberettes samtlige individers indskud på pensionsopsparingsordninger i finansielle institutioner. Der er tillige anvendt oplysninger om ATP-indbetalinger og en række øvrige oplysninger i lovmodelsystemet.

Der er alene tale om en analyse af de foretagne pensionsindskud i 2005. Analysen indeholder ikke oplysninger om, hvor mange der har foretaget pensionsopsparing over tid, eller hvilke beløb der samlet set er akkumuleret på pensionsordninger.

Analysen er baseret på en repræsentativ stikprøve på ca. 3,3 pct. af hele befolkningen for indkomståret 2005. De opregnede sumtal for de foretagne indskud i 2005 på de forskellige pensionstyper m.v. er vist i tabel 1 1).

Tabel 1. Antal personer og samlede pensionsindskud i fordelingsanalysen for 2005
  Samtlige fuldt skatte-pligtige Personer der har indskudt på en pensionsordning i 2005 I alt uden indskud på pensions-ordning
Arbejdsgiveradmini-strerede ordninger Privattegnede ordninger Tjeneste-mands-ansatte ATP I alt med indskud på pensions-ordning
Løbende udbetaling Kapital-pension Løbende udbetaling Kapital-pension
Antal personer (1.000) 4.507 1.904 1.185 476 687 101 3.027 3.174 1.333
Pensionsindskud Mio. kr. 99.043 60.534 8.817 15.522 7.408 - 6.762 99.043 -

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2005. Da analysen er stikprøvebaseret, er der beskedne afvigelser i sumtallene i forhold til totaloptællingen i CPS. Den Særlige Pensionsopsparing (SP) var suspenderet i 2005. Der forekommer således ingen indbetalinger hertil i analysen.
Note: Udviklingen for de samlede indskud og en række øvrige statistiske oplysninger i tidsserier fremgår af Skatteministeriets hjemmeside Pensionsindskud 1998-2012 


1) Det bemærkes, at en større andel af befolkningen er omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger end dem, der indbetalte hertil i 2005 - bl.a. som følge af karensbestemmelser m.v. for pensionsindbetalinger på visse aftaleområder.