Skatteministeriet
4. februar 2020

Momsgrundlaget

Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2013-2020 fordelt på grundlagstyper

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Momsgrundlaget

Tabel 1 viser udviklingen i momsgrundlagets fordeling i perioden 2013 – 2020. Af tabellen fremgår det, at fordelingen er nogenlunde konstant.

Andelen af momsprovenuet, der kommer fra privatforbrug, er aftaget over perioden, men har udgjort over 54 pct. i hele perioden og dermed udgør privatforbruget hovedparten af grundlaget for momsprovenuet. Mellem 41 og 44 pct. af momsprovenuet i perioden vedrører ikke-fradragsberettiget moms ved erhvervene og det offentliges investeringer og indkøb af varer og ydelser (anvendelse i erhverv). 

Andelen af investeringer stiger gradvist gennem årene og udgør 15-19 pct. i hele perioden. Anvendelse i erhverv udgør i gennemsnit ca. 25-26 pct., hvoraf omkring halvdelen stammer fra offentlige erhverv. Den resterende del af momsprovenuet stammer fra den offentlige sektor.

Tabel 1. Momsgrundlagets fordeling 2013 - 2020
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
  Pct.
Privat forbrug 58,0 57,0 57,4 56,6 55,8 55,6 55,1 54,7
Fødevarer og nydelsesmidler 14,2 14,1 14,0 13,8 13,7 13,5 13,3 13,2
Brændsler mv. 6,4 5,6 5,5 5,2 4,8 4,7 4,3 4,2
Benzin 3,2 3,0 2,7 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4
Øvrige varer 16,3 16,3 16,8 16,7 16,3 16,2 16,0 15,8
Boligbenyttelse 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
Øvrige tjenester 13,5 13,5 14,0 14,2 14,3 14,3 14,6 14,6
Køretøjer 2,2 2,2 2,4 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4
Investeringer 15,0 16,2 16,6 17,6 17,9 18,4 18,5 18,5
Boligbyggeri 7,2 7,6 7,9 8,3 9,2 9,5 9,9 9,7
Privat materiel, bygge og anlæg 3,2 3,1 3,6 4,2 4,2 4,4 4,1 4,2
Offentlige investeringer 4,6 5,4 5,1 5,1 4,5 4,5 4,4 4,5
Anvendelse i erhverv 25,9 25,8 24,9 24,8 25,1 24,8 25,3 25,6
Finansiel virksomhed 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2
Boligbenyttelse 2,8 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5
Offentlige erhverv 13,0 13,1 12,9 12,8 12,6 12.4 12,5 12,7
Øvrige erhverv 7,4 7,5 7,0 7,1 7,6 7,7 7,9 8,1
Offentlig sektor 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100

Kilde: ADAMs databank
* Tal omhandlende 2019 og 2020 er december 2019 skøn.