Skatteministeriet
11. oktober 2018

Momsgrundlaget

Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2012-2019 fordelt på grundlagstyper

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Momsgrundlaget

Tabel 1 viser udviklingen i momsgrundlagets fordeling i perioden 2012 – 2019. Af tabellen fremgår det, at fordelingen er nogenlunde konstant.

Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug, som udgør over 55 pct. i hele perioden. Mellem 41 og 44 pct. af momsprovenuet i perioden vedrører ikke-fradragsberettiget moms ved erhvervene og det offentliges investeringer og indkøb af varer og ydelser (anvendelse i erhverv).

Andelen af investeringer stiger gradvist gennem årene og udgør 15-19 pct. i hele perioden. Anvendelse i erhverv udgør i gennemsnit ca. 25-26 pct., hvoraf omkring halvdelen stammer fra offentlige erhverv. Den resterende del af momsprovenuet stammer fra den offentlige sektor.

Tabel 1. Momsgrundlagets fordeling 2012 - 2019
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
  Pct.
Privat forbrug 57,1 58,0 57,0 57,4 56,8 56,4 56,1 55,7
Fødevarer og nydelsesmidler 14,1 14,2 14,1 14,0 13,9 13,7 13,8 13,5
Brændsler mv. 6,2 6,4 5,6 5,5 5,2 5,1 4,9 4,7
Benzin 2,9 3,2 3,0 2,7 2,4 2,4 2,5 2,4
Øvrige varer 16,4 16,3 16,3 16,8 16,6 16,3 16,0 15,8
Boligbenyttelse 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1
Øvrige tjenester 13,4 13,5 13,5 14,0 14,2 14,4 14,4 14,6
Køretøjer 2,0 2,2 2,2 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4
Investeringer 15,8 15,0 16,2 16,6 17,5 18,0 18,3 18,6
Boligbyggeri 7,9 7,2 7,6 7,9 8,4 9,3 9,6 9,9
Privat materiel, bygge og anlæg 3,7 3,2 3,1 3,6 3,8 3,9 4,1 4,0
Offentlige investeringer 4,2 4,6 5,4 5,1 5,3 4,8 4,6 4,7
Råstofanvendelse i erhverv 25,9 25,9 25,8 24,9 24,6 24,6 24,6 24,7
Finansiel virksomhed 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Boligbenyttelse 2,7 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6
Offentlige erhverv 13,1 13,0 13,1 12,9 12,8 12,7 12.3 12,3
Øvrige erhverv 7,4 7,4 7,5 7,0 6,9 6,9 7,3 7,5
Offentlig sektor 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100

Kilde: ADAMs databank
* Tal omhandlende 2018 og 2019 er december 2018 skøn.