Skatteministeriet
2. juni 2015

BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2011 og 2012

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
BoligJobfradrag - 2011 og 2012 - fakta og statistik

Med Lov nr. 572 af 7. juni 2011 blev der indført et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Oprindelig blev ordningen indført som en forsøgsordning med virkning fra den 1. juni 2011 til udgangen af 2013. Imidlertid blev det i forbindelse med Finanslov 2012 aftalt, at forsøgsordningen skulle ophøre med udgangen af 2012.

Med vedtagelsen af Vækstplan DK i juni 2013 videreføres ordningen med virkning for 2013 og 2014. Endvidere udvides ordningen til også at omfatte serviceydelser vedr. fritidsboliger, der udføres fra 22. april 2013 til udgangen af 2014.

Ordningen er udformet som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 33,7 pct. af lønudgiften i 2011, ca. 32,7 pct. i 2012, ca. 31,6 pct. i 2013 og ca. 30,6 pct. i 2014. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og lejeboliger samt fra 22. april 2013 tillige ejere af fritidsboliger.

I tabel 1 er vist anvendelsen af servicefradraget for indkomstårene 2011 og 2012.

Tabel 1. De fradragsberettigede servicefradrag i 2011 og 2012
  2011 2012
Antal personer med servicefradrag 357.210 541.464
Servicefradrag, mio. kr. 3.283 5.432
Skatteværdi af fradrag, mio. kr. (umiddelbart mindreprovenu) 1.105 1.775

Kilde: SKATs registre

I forbindelse med indberetningen af servicefradraget skal den udførte opgave, som der tages fradrag for, rubriceres i en af fem følgende kategorier: rengøring, børnepasning, havearbejde, vinduespudsning og vedligeholdelse. I tabel 2 er vist fordelingen af fradragene indenfor disse kategorier.

Tabel 2. Fordeling af servicefradraget i 2011 og 2012 på fradragskategorier (pct.)
  2011 2012
Rengøring 1,5 3,3
Børnepasning 0,2 0,1
Havearbejde 3,7 3,3
Vinduespudsning 1,2 1,4
Vedligeholdelse 93,4 92,0
I alt 100,0 100,0

Kilde: SKATs registre