Sundhedsbidrag - faktablad

Fakta om sundhedsbidrag. Fra 2007 indføres et sundhedsbidrag til delvis erstatning for den hidtidige amtsskat

Fakta om sundhedsbidraget
• Sundhedsbidraget er en ordinær indkomstskat til staten.

• Sundhedsbidraget udgør 8 pct. og beregnes af den skattepligtige indkomst ligesom kommuneskatten.

• Sundhedsbidraget indbetales til staten og medgår til finansiering af hovedparten af de regionale og kommunale sundhedsudgifter.

• Sundhedsbidraget afløser delvist amtsskatten, som ikke skal opkræves efter nedlæggelsen af amterne fra og med 2007. Den øvrige del af amtsskatten konverteres til kommuneskat.

• Sundhedsbidraget og forhøjelsen af kommuneskatteprocenterne bliver af samme størrelse som den nuværende amtsskat, der i gennemsnit har udgjort ca. 12 pct. For København, Frederiksberg og Bornholms Regionskommune, hvor der ikke betales amtsskat, sker der en tilsvarende tilpasning af kommuneskatteprocenten.

• Da beskatningsgrundlaget for sundhedsbidraget bliver det samme som for den nuværende amtsskat, sker der ikke nævneværdige ændringer i skatteværdien af fradragene.Fradragene%20bevarer%20skattev%c3%a6rdien