Rentesatser efter opkrævningsloven 2002-2018

Historisk oversigt over rentesatser efter opkrævningslovens § 7

Hovedparten af alle rentesatser i skatte- og afgiftslovgivningen opgøres efter reglerne i § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv., jf. Opkrævningsloven.

Rentesatser i henhold til opkrævningsloven
  2002-2004 2005-2006 2007-2009 2010-2012 2013 2014-2017 2018
01.01-31.07 01.08-31.12
  Pct./md. Pct./md. Pct./md. Pct./md. Pct./md. Pct./md. Pct./md.
Rentesatsen i love, der anvender den samlede rentesats i opkrævningsloven.              
Fast tillæg (OPKL § 7, stk. 1) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,71) 0,7 0,7
Basisrenten (variabel) (OPKL § 7, stk. 2) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
I alt pr. måned 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7
Skatte- og afgiftslove herunder enkelte bestemmelser, hvor renten reguleres efter opkrævningsloven.              
Tillæg, som fremgår af lovbestemmelserne 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Basisrenten (variabel) (OPKL § 7, stk. 2) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0
I alt pr. måned 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4

1) Nedsættelsen af det faste tillæg fra 0,8 pct. til 0,7 pct. blev vedtaget med lov nr. 513 af 7. juni 2006 om opkrævning via én skattekonto og trådte i kraft fra 1. august 2013, jf. bekendgørelse nr. 727 af 21. juni 2013


Den variable del (basisrenten) fastsættes årligt og offentliggøres senest femtesidste børsdag forud for det år, hvor den skal have virkning
Basisrenten for 2002, TSS-cirkulære 2001-42 (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2003, TSS-cirkulære 2002-39 (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2004, TSS-cirkulære 2003-39 (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2005, TSS-cirkulære 2004-36 (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2006, SKAT-meddelelse SKM2005.515.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2007, SKAT-meddelelse SKM2006.757.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2008, SKAT-meddelelse SKM2007.940.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2009, SKAT-meddelelse SKM2008.1046.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2010, SKAT-meddelelse SKM2009.825.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2011, SKAT-meddelelse SKM2010.825.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2012, SKAT-meddelelse SKM2011.821.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2013, SKAT-meddelelse SKM2012.737.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2014, SKAT-meddelelse SKM2013.834.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2015, SKAT-meddelelse SKM2014.827.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2016, SKAT-meddelelse SKM2015.760.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2017, SKAT-meddelelse SKM2016.490.SKAT (åbner i nyt vindue)
Basisrenten for 2018, SKAT-meddelelse SKM2017.644.SKAT (åbner i nyt vindue)