Lejeværdiregler - en historisk oversigt

Historisk oversigt over lejeværdireglerne fra 1970 til ophævelsen i 1999

Til og med indkomståret 1999 blev boligen beskattet i indkomstskattesystemet ved at medregne et beregnet overskud af ejerbolig (lejeværdi ÷ standardfradrag) til kapital­indkomsten. Fra 2000 blev denne indkomstbeskatning erstattet af den nugældende ejendomsværdiskat, der opkræves sammen med indkomstskatten.

År Beregningsgrundlag for beregning af lejeværdi
(Hovedregler)
Lejeværdiprocenter Progres­sions-
grænse
Standard-
fradrag1)
Begrænsningsregler for stigning i lejeværdi
Ejer under 67 år Ejer over 67 år Prog­res­siv
sats
Ejer under
67 år
Ejer over
67 år
Førtids­pens./
efter­løns­modt.
    Pct. Pct. Pct. Kr. Pct. /
maks. kr.
 
1970 Ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering i 1965 eller senere vurdering før 14. alm. vurdering 3,252) 3,252) - - 1 pct. /
2.000 kr.
-
1971 For ejendomme vurderet før 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering i 1965 eller senere vurdering før 14. alm. vurdering 3,50 3,50 - - 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme vurderet første gang ved 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 14. alm. vurdering 2,50 2,50 - -
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1971 4,00 4,00 6,00 400.000
1972 For ejendomme vurderet før 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering i 1965 eller senere vurdering før 14. alm. vurdering 3,75 3,75 - - 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme vurderet første gang ved 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 14. alm. vurdering 2,75 2,75 - -
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1972 4,00 4,00 6,00 400.000
1973 For ejendomme vurderet før 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering i 1965 eller senere vurdering før 14. alm. vurdering 4,00 4,00 - - 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme vurderet første gang ved 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 14. alm. vurdering 3,00 3,00 - -
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1973 4,00 4,00 6,00 400.000
1974 For ejendomme vurderet før 14. alm. vurdering i 1969 af ejendomsværdien ved 13. alm. vurdering i 1965 eller senere vurdering før 14. alm. vurdering 4,00 4,00 - - 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme vurderet første gang ved 14. alm. vurdering i 1969 eller en senere vurdering før 15. alm. vurdering i 1973 af ejendomsværdien ved 14. alm. vurdering 3,00 3,00 - -
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 15. alm. vurdering i 1973.
Ejendomme vurderet ved 15. alm. vurdering i 1973 af 70 pct. af 15. alm. vurdering
4,00 4,00 6,00 400.000
1975 For ejendomme opført/erhvervet før 9. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1975 + 15 pct. (15. alm. vurdering + 15 pct.) 2,00 2,00 5,00 600.000 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1975 + 15 pct. (15. alm. vurdering + 15 pct.) 2,75 2,003) 5,00 600.000
1976 For ejendomme opført/erhvervet før 9. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1976 + 25 pct. (15. alm. vurdering + 25 pct.) 2,00 2,003) 5,00 600.000 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1976 + 25 pct. (15. alm. vurdering + 25 pct.) 2,75 2,003) 5,00 600.000
1977 For ejendomme opført/erhvervet før 9. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1977 + 35 pct. (15. alm. vurdering + 35 pct.) 2,00 2,003) 5,00 600.000 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af seneste vurdering før 1. januar 1977 + 35 pct. (15. alm. vurdering + 35 pct.) 2,75 2,003) 5,00 600.000
1978 For ejendomme opført/erhvervet før 9. december 1969
I: For ejendomme vurderet før 16. alm. vurdering i 1977 af ejendomsværdien ved 15. alm. vurdering eller senere vurdering før 16. alm. vurdering + 38 pct.
II: For ejendomme vurderet første gang ved 16. alm. vurdering i 1977 af 80 pct. ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering
2,00 2,003) 5,00 615.000 1 pct. /
2.000 kr.
-
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969
I: For ejendomme vurderet før 16. alm. vurdering i 1977 af ejendomsværdien ved 15. alm. vurdering eller senere vurdering før 16. alm. vurdering + 38 pct.
II: For ejendomme vurderet første gang ved 16. alm. vurdering i 1977 af 80 pct. ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering
2,75 2,003) 5,00 615.000
1979 For ejendomme opført/erhvervet før 9. december 1969 af ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering 2,00 2,00 5,00 750.000 1 pct. /
2.000 kr.
Maks. stigning i forhold til 1978: 3.000 kr.4)
For ejendomme opført/erhvervet efter 8. december 1969 af ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering 2,25 2,00 5,00 750.000
1980 Ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering + 35 pct. 1,70 0,80 5,00 1.000.000 1 pct. /
2.000 kr.
Maks. stigning i stigning i forhold til 1979: 3.500 kr.
1981 Ejendomsværdien ved 16. alm. vurdering + 35 pct. 1,70 0,80 5,00 1.000.000 1 pct. /
2.000 kr.
Maks. stigning i stigning i forhold til 1979: 3.500 kr.
1982 Ejendomsværdien ved 17. alm. vurdering pr. 1. april 1981 (Kontantejendomsværdien) 2,50 1,20 7,50 700.000 1 pct. /
2.000 kr.
Maks. stigning i forhold til året før: 3.500 kr., dog altid 20 pct.
1983 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1982 2,50 1,20 7,50 771.100 1 pct. /
2.000 kr.
do.
1984 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1983 2,50 1,20 7,50 802.100 1 pct. /
2.000 kr.
do.
1985 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1984 2,50 1,20 7,50 818.300 1 pct. /
2.000 kr.
Maks. stigning 3.500 kr., dog altid 20 pct. Maks. stigning 1.000 kr, dog altid 20 pct. Maks. stigning 3.500 kr., dog altid 20 pct.
1986 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1985 2,50 1,20 7,50 834.400 1 pct. /
2.000 kr.
do. do. do.
1987 Ejendomsværdien ved 18. alm. vurdering pr. 1. januar 1986 2,50 1,20 7,50 1.200.0005) 1 pct. /
2.000 kr.
Maks. stigning 3.500 kr., dog altid 20 pct. Maks. stigning 1.000 kr, dog altid 20 pct. ÷ 2.500 kr.
1988 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1987 2,50 1,20 7,50 1.248.000 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1989 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1988 2,50 1,20 7,50 1.298.000 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1990 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1990 2,50 1,20 7,50 1.336.800 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1991 Ejendomsværdien ved årsreguleringen i 1991 2,50 1,20 7,50 1.363.200 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1992 Ejendomsværdien ved 19. alm. vurdering pr. 1. januar 1992 2,50 1,20 7,50 1.390.800 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1993 Ejendomsværdien ved årsreguleringen for 1993 2,50 1,20 7,50 1.440.000 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1994 Ejendomsværdien ved årsreguleringen for 1994 2,006) 1,10 6,00 1.483.200 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1995 Ejendomsværdien ved årsreguleringen for 1995 2,006) 1,00 6,00 1.494.000 1 pct. /
2.000 kr.
do. do.
1996 Ejendomsværdien ved 20. alm. vurdering pr. 1. januar 1996 2,006) 1,00 6,00 1.534.800 1 pct. /
3.000 kr.
do. do.
1997 Ejendomsværdien ved årsreguleringen for 1997 2,006) 1,00 6,00 1.544.400 1 pct. /
3.000 kr.
do. do.
1998 Ejendomsværdien ved vurderingen pr. 1. januar 1998 2,006) 1,00 6,00 2.150.0005) 1 pct. /
3.000 kr.
do. do.
1999 Ejendomsværdien ved vurderingen pr. 1. januar 1999 2,006) 1,00 6,00 2.393.000 1 pct. /
3.000 kr.
do. do.

1) Standardfradrag tildeltes enfamilieshuse og sommerhuse, men ikke ejerlejligheder. Standardfradraget beregnedes af ejendomsværdien og udgjorde minimum 400 kr. i alle årene.
2) Ved boligforliget i 1966 aftaltes en forhøjelse af lejeværdisatsen med 1/4 pct. årligt i otte år fra 1967-1974.
3) For ejere fyldt 67 udgjorde beregningsgrundlaget ejendomsvurderingen ekskl. procenttillæg.
4) Gælder ikke for ejendomme med ejendomsværdi over progressionsgrænsen.
5) Ekstraordinær forhøjelse.
6) Sommerhuse dog 2,5 pct.