Gennemsnitsskatten for samtlige skattepligtige i 2016

Den gennemsnitlige skattebetaling for alle skattepligtige og for socioøkonomiske grupper

Gennemsnitsskatten er et mål for, hvor stor en andel den samlede indkomstskat udgør af den samlede indkomst i et år.

Gennemsnitsskatten må ikke forveksles med marginalskatten, som er et mål for, hvor meget indkomstskatten udgør af den sidst tjente krone. Gennemsnitsskatten er heller ikke det samme som den trækprocent, der står på skattekortet. Endelig må gennemsnitsskatten ikke forveksles med skattetrykket.

Et skattesystem betegnes som progressivt, hvis gennemsnitsskatten er stigende med stigende indkomst. Samtidig vil marginalskatten være større end gennemsnitsskatten.

Det danske personskattesystem er progressivt, jf. siden om Progressionen i indkomstskattesystemet 2016.

På personskatteområdet er gennemsnitsskatten for en person de samlede personskatter målt i pct. af indkomsten. Da indkomstskatterne imidlertid beregnes af forskellige grundlag, kan gennemsnitsskatten opgøres på flere måder.

Tabel 1 viser gennemsnitsskatten for forskellige kombinationer af skatter og indkomstgrundlag.

Tabel 1. Gennemsnitlige skatteprocenter i 2016
Gennemsnitlig
skattebetaling
Indkomstskat og ejendomsværdiskat i pct. af: Indkomstskat, ejendomsværdiskat og AM-bidrag i pct. af: Indkomstskat, ejendomsværdiskat, AM-bidrag og aktieindkomstskat i pct. af:
Skattepligtig
indkomst
Personlig indkomst
tillagt positiv netto­kapitalindkomst
Personlig indkomst
før AM-bidrag tillagt positiv nettokapitalindkomst
Personlig indkomst
før AM-bidrag tillagt positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst
Pct. (1.000) Pct. (1.000) Pct. (1.000) Pct. (1.000) Pct.
Negativ indkomst 99 2 85 2 84 2 82 2
Negativ skat Grøn check) 141 3 146 3 100 2 100 2
0 315 6 316 6 170 3 154 3
1 - 19 289 6 441 9 499 10 510 10
20 - 24 379 8 753 15 455 9 458 9
25 - 29 994 20 1.970 40 1.106 23 1.111 23
30 - 34 1.466 30 886 18 1.485 30 1.490 30
35 - 39 945 19 223 5 745 15 745 15
40 - 44 205 4 66 1 184 4 183 4
45 - 49 60 1 18 0 60 1 58 1
50 - 59 9 0 2 0 13 0 11 0
60 - 6 0 3 0 6 0 7 0
Alle skattepligtige 4.908 100 4.908 100 4.908 100 4.908 100
Gns. skattesats for alle skattepligtige 34,3 pct. 29,8 pct. 34,0 pct. 34,1 pct.

Anm: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.
Note: Den gennemsnitlige skattebetaling for alle skattepligtige er opgjort som den samlede skattebetaling i forhold til den samlede indkomst.

Der kan bl.a. udledes følgende af tabellen:

  • Indkomstskat og ejendomsværdiskat udgør i gennemsnit godt 34 pct.af den skattepligtige indkomst. De samme skatter udgør ca. 30 pct. af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst. Den lavere andel skyldes, at sidstnævnte indkomstbegreb er bredere.
  • Tre ud af fire skattepligtige betaler mindre end 30 pct. i gennemsnitsskat af den personlige indkomst plus evt. positive nettokapitalindkomst.
  • Omkring 5 pct. betaler mere end 35 pct. i gennemsnitsskat, og kun en meget beskeden gruppe betaler mere end 50 pct.

I tabel 2 er vist de tilsvarende gennemsnitlige skatteprocenter for alle skattepligtige personer fordelt på socioøkonomiske grupper.

Tabel 2. Gennemsnitlige skatteprocenter for socioøkonomiske grupper i 2016
Socioøkonomisk gruppe Indkomstskat og ejendomsværdiskat i pct. af: Indkomstskat, ejendomsværdiskat og AM-bidrag i pct. af: Indkomstskat, ejendomsværdiskat, AM-bidrag og aktieindkomstskat i pct. af
Skattepligtig
indkomst
Personlig indkomst
tillagt positiv netto- kapital­indkomst
Personlig indkomst
før AM-bidrag tillagt positiv netto­kapitalindkomst
Personlig indkomst
før AM-bidrag tillagt positiv netto­kapitalindkomst og aktieindkomst
  Pct. Pct. Pct. Pct.
Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller 40,4 34,2 39,0 39,5
Lønmodtagere 36,0 30,3 35,6 35,7
- Topledere 42,7 38,4 43,3 43,0
- Lønmodtagere på højt niveau 38,1 32,8 38,1 38,1
- Lønmodtagere på mellemniveau 36,0 30,2 35,6 35,6
- Lønmodtagere på grundniveau 33,8 27,7 33,2 33,2
- Andre lønmodtagere 32,7 27,0 32,4 32,4
- Lønmodtagere, ikke oplyst 34,4 29,1 34,2 34,5
Arbejdsledige og sygedagpengemodtagere 29,2 25,8 26,8 26,9
Uddannelsessøgende 11,6 10,9 13,4 15,2
Førtids- og folkepensionister samt efterlønsmodtagere 30,3 29,3 29,4 29,5
Andre ude af erhverv 25,1 23,3 23,8 24,0
Erhvervsaktive 36,3 30,6 35,9 35,9
Ikke-erhvervsaktive 28,9 27,6 27,9 28,1
Alle skattepligtige 34,3 29,8 34,0 34,1

Anm: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.
Note: Den gennemsnitlige skattebetaling er for hver gruppe opgjort som gruppens samlede skattebetaling i forhold til gruppens samlede indkomst. Den socioøkonomiske gruppering følger Danmarks Statistiks Socioøkonomiske Klassifikation.

Betragtes de to sidste søjler, ses det, at gennemsnitsskatten for selvstændigt erhvervsdrivende er ca. 39 pct., topledere ca. 43 pct., mens den for andre lønmodtagere ligger mellem ca. 32 pct. og 38 pct.

Overførselsindkomstmodtagere mv. betaler i gennemsnit mellem ca. 27 pct. og 29 pct. af indkomsten i samlet skat.

Evt. henvendelse: Chefkonsulent Klaus Kristensen, tlf. 33 92 33 92